„Po toľkých rokoch praxe vieme, čo potrebujete.
Chcete hovoriť, hovoriť a ešte raz hovoriť! Nechcete pritom počúvať dominantného lektora, aktívnym v konverzácii chcete byť práve vy. Vieme aj to, že niektorým je jedno, či kurz ukončia nejakým papierom, certifikátom. Naopak – niektorým zase na tom záleží. Dôležité je, že dokážeme vyhovieť obidvom požiadavkám.“

 

   PARTNERI