E – KU Inštitút JaIK spolupracuje so školami (ZŠ, gymnáziá a SŠ) predovšetkým v oblasti štátnych a medzinárodných jazykových skúšok. Ponúka im metodickú podporu a prístup k najnovším informáciám. Patrí k tomu aj vzdelávanie učiteľov, aby mohli svojich žiakov kvalifikovane pripravovať  na jazykové skúšky.

Spolupracujúcim školám ponúkame tzv. VERNOSTNÝ  PROGRAM.

 

Predmet

  1. Vernostný program (ďalej VP) je určený pre školy, inštitúcie, ale aj jednotlivcov – lektorov, ktorí hromadne prihlasujú svojich žiakov a študentov na skúšky, ktoré vykonáva E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre.
  2. Ďalej uvedené podmienky platia od 31. 5. 2011 do odvolania.

Podmienky pre účasť v programe

  1. Do programu sa môže zapojiť každá základná, stredná, vysoká a jazyková škola, vzdelávacia inštitúcia a lektori (ďalej subjekt), ktorí v období od 1. 8. do 30. 6. kalendárneho roka prihlásia najmenej 3 svojich študentov (ďalej kandidátov). Registrácia kandidátov musí prebehnúť dohodnutým spôsobom s organizátorom skúšok, aby bolo možné jednoznačne určiť počet kandidátov za vysielajúce subjekty. Partnerom pre komunikáciu vo VP s vysielajúcimi subjektmi je Odd. pre študijné záležitosti.
  2. VP sa vzťahuje na skúšky:

• Cambridge English
• Goetheho inštitútu
• Štátne jazykové skúšky

Pre viac informácii ohľadom spolupráce kontaktujte študijné oddelenie.