Školský rok 2023/2024

Školné:
Výška školného sa rozlišuje podľa počtu vyuč. hodín za semester.

I. Dospelí a mládež

Počet vyuč. hodín: 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod. (2 – x týždenne)
Cena za semester: 258 €
Max. počet štud. v skup.: 12

II. Deti

1. Žiaci stredného šk. veku
Počet vyuč. hodín: 45
Rozvrh: 2 x 60 min. hod. (školné je prepočítané sadzbou za jednu vyuč. hod. = 45 min. )
Cena za semester: 198 €
Max. počet štud. v skup.: 10

2. Žiaci staršieho šk. veku
Počet vyuč. hodín: 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod.
Cena za semester: 258 €
Max. počet štud. v skup.: 12

Upozornenie: 1. Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry. Literatúru si môžete zakúpiť na študijnom oddelení. 2.
Ceny ostatných jazykových kurzov (napr. prípravné na štátne a medzinárodné jazykové skúšky, špecializované a pod.) nájdete v kategórii Jazykové kurzy.

Zľavy na školnom pre našich poslucháčov
Školné:

  • 5 %   – na školnom pre dvoch  rodinných príslušníkov, resp. pri štúdiu dvoch  jazykov v základnom programe (výučba v ročníkoch – zľava sa nevzťahuje na iné kurzy),
  • 10 % – na školnom pre troch a viac rodinných príslušníkov (výučba v ročníkoch – zľava sa nevzťahuje na iné kurzy),
  • 10 % – na klasické jazykové kurzy (výučba v ročníkoch) pre deti zamestnancov spoločností UNIQA Group Service Center Slovakia,
  • špeciálna zľava – na školnom pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu v E – KU (podmienky sú každoročne aktualizované na www.eku.sk).


Zľavy nie  je možné kombinovať!

Darčekové poukážky:
Darčekové poukážky sú k dispozícii na Odd. pre študijné záležitosti a styk s verejnosťou. Vybranej osobe môžete venovať jazykový kurz, resp. uhradiť účasť na jazykovej skúške.