Outsourcing firemného vzdelávania znamená, že preberieme komplexné jazykové vzdelávanie vo vašej firme. E – KU Inštitút JaIK v Nitre realizoval za 25 rokov svojho pôsobenia jazykové vzdelávanie vo viac ako 150 firmách a spoločnostiach (pozri nižšie). Tieto cenné skúsenosti z praxe sú základom porozumenia danej problematiky ako celku.

Ďalšie skúsenosti E – KU pramenia z aktívneho kontaktu so zamestnávateľmi aj na iných fórach. E – KU Inštitút JaIK je viacnásobným odborným partnerom veľtrhov práce v Slovenskej republike. Poskytovali sme služby a poradenstvo na Profesia days a JOB EXPO.

Naše zistenia z veľtrhov práce: Väčšina firiem na trhu práce požaduje na pozíciách s VŠ vzdelaním jazykovú úroveň B2 a vyššie. Ako vyzerala realita v praxi, pozri tento graf:

Na základe analýzy vašich potrieb dokážeme zabezpečiť:

 • vzdelávací program / plány,
 • priebežné a záverečné testovanie v súlade so SERR,
 • online reporting pre HR s vyhodnotením dohodnutých parametrov (merateľnosť efektivity kurzov),
 • odborné poradenstvo v oblasti jazykových skúšok,
 • iné dohodnuté benefity (napr. zľavy pre rodinných príslušníkov vašich zamestnancov.

Naše referencie:

 • Jaguar Land Rover,
 • UNIQA, Nitra,
 • Giesecke & Devrient Slovakia, Nitra,
 • NKA, Nitra,
 • LIDL, Nitra,
 • Informatik Services Slovakia, Nitra…

O aký firemný kurz máte záujem?