Organizácia školského roka 2023/24

Pre skupiny s vyučovaním 2x do týždňa

 Zimný semester

 Letný semester

Koniec ZS/LS môže byť z viacerých príčin posunutý (napr. nahrádzanie hodín). Informujte sa na konci ZS/LS u svojich učiteľov.

ONLINE ZÁPIS

Z angličtiny a  nemčiny  sa záujemcovia o jazykové štúdium vo veku od 14 rokov môžu zapísať aj online. Ide o zápis do ročníkovej výučby v šk. roku 2023/2024 (vyučovanie sa koná 2x týždenne popoludní, v niektorých ročníkoch 1x popoludní).

ORGANIZÁCIA VÝUČBY

CUDZIE JAZYKY PRE DOSPELÝCH

1. Dospelí:
Počet vyuč. hodín:
51
Rozvrh: 1 x 3 vyuč. hod. (1x týždenne)
Max. počet štud. v skup.: 10

2. Dospelí  a teenageri:
Počet vyuč. hodín:
 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod. (2x týždenne)
Max. počet poslucháčov v skup.: 12

CUDZIE JAZYKY PRE DETI

Počet vyučovacích hodín sa zvyšuje s ohľadom na vek žiakov.

1. Žiaci mladšieho šk. veku:
Počet vyuč. hodín:
34
Rozvrh: 2 x 1 vyuč. hod.
Max. počet poslucháčov v skup.: 10

2. Žiaci stredného šk. veku

Počet vyuč. hodín: 45
Rozvrh: 2 x 60 min. hod. (školné je prepočítané sadzbou za jednu vyuč. hod. = 45 min. )
Max. počet štud. v skup.: 10

3. Žiaci staršieho šk. veku
Počet vyuč. hodín: 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod.
Max. počet poslucháčov v skup.: 12

Možnosti platby školného:

  • vklad na bankový účet,
  • internetbanking,

Kandidát je na kurz právoplatne prihlásený vtedy, ak splní nasledujúce podmienky:

  • vyplnil prihlášku na štúdium (prezenčne alebo online),
  • uhradil školné / poplatok za  jazykový kurz do termínu uzávierky.

ONLINE ZÁPIS PRE FIRMY

Customer Complaint Form (#3)
 
Pokyny:
1. Pred vyplnením prihlášky absolvujte vstupný test. Test sa otvorí v novom okne.
Anglický jazyk    Nemecký jazyk   

Test nevyplnia len úplní začiatočníci, ktorí budú automaticky zaradení do skupiny od elementárnych základov!

Vyplňte prihlášku. Do prihlášky nezabudnite uviesť výsledok testu.

Doplňte pre E - KU túto užitočnú informáciu o Vašich cudzojazyčných znalostiach:

Školy majú právo spracúvať osobné údaje v súlade so školským zákonom.

Kontakt na jedného z rodičov (uviesť len v prípade neplnoletého študenta)

Váš dosiahnutý výsledok v AJ, resp. NJ zodpovedá tomuto zadeleniu (zadelenie v ostatných jazykoch bolo uvedené na konci testu):

 

Po spracovaní Vašej prihlášky Vám bude do 5 dní zaslaná informácia so zaradením do ročníka a uvedením rozvrhu a ceny. Tieto informácie sú súčasťou preddavkovej faktúry, na ktorej bude uvedený dátum splatnosti. Prihláška nadobúda právoplatnosť až po uhradení poplatku do termínu splatnosti faktúry. V prípade nedodržania tohto termínu bude záujemca vyradený z databázy.

Upozornenie! Pokiaľ používate e-mailovú schránku gmail.com, skontrolujte si, prosím, zložku Nevyžiadaná pošta (spam). Môže sa stať, že Vaša prihláška (objednávka) bola doručená do tejto zložky. Ďakujeme.