Tím E-ku

Mgr. Silvia Gajdošová, PhD.
Riaditeľka, nemecký a anglický jazyk

e-mail: riaditel@eku.sk

Mgr. Miroslava Stančíková
Asistentka riaditeľa

e-mail: office@eku.sk

Ing. Katarína Gulková
Oddelenie pre študijné záležitosti

 e-mail: eku.os@eku.sk
Tel.: 0908 144 424

Veronika Bödör (externý pracovník)
Ekonomické oddelenie

e-mail: eku.eo@eku.sk

Lektori anglického jazyka

Mgr. Daniela Bednáriková

Mgr. Natália Čechová

Bc. Dajana Jasari

Mgr. Pavel Kolník

Elborn Scott

Mgr. Viktória Vargová (MD)

Mgr. Ivan Štrba

Mgr. Mária Šupinová

Mgr. Anna Molnárová

Lektori nemeckého jazyka

Mgr. Michaela Achelis

Mgr. Alena Balážiková

Mgr. Peter Halász, PhD.

Mgr. Soňa Hodáková, PhD.

Mgr. Katarína Le Giangová

Mgr. Jana Vargová

Dipl. germ. Anatolij Vdovičenko