Študijné oddelenie

Telefón:   0908 144 424
E-mail: eku.os@eku.sk
Zodp. vedúca: Ing. Katarína Gulková
Úradné hodiny pre verejnosť (počas šk. roka):

Pondelok 10.00 – 16.30
Utorok 10.00 – 16.30
Streda 13.00 – 18.00
Štvrtok 10.00 – 16.30
Piatok zatvorené
Obed. prestávka 12.30 – 13.00