TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) je administrovaný organizáciou ETS (Educational Testing Service), ktorá je neziskovou vzdelávacou organizáciou sídliacou v Princetone v USA.TOEFL je najpopulárnejším testom anglického jazyka. Od roku 1964 vykonalo tento test viac ako 20 miliónov uchádzačov. Test sa administruje vo viac ako 180 krajinách po celom svete. Je to celosvetovo najuznávanejší test. Viac ako 5 tisíc vysokých škôl, univerzít a pracovných agentúr v 80 krajinách akceptuje výsledky TOEFL.

Test je vhodný pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v anglofónnych krajinách, ale aj v mnohých európskych krajinách. Uznávajú ho aj v na ázijskom kontinente v Hong Kongu, Singapúre, Japonsku a Kórei.