V Nitrianskom kraji má E – KU Inštitút JaIK postavenie autorizovaného skúškového centra Goetheho inštitútu (ďalej GI). Inštitút sa stal v roku 1995 prvým neštátnym zariadením v Československu, ktorý získal oprávnenie vykonávať tieto skúšky z nemeckého jazyka.

Naš skúškové centrum GI zabezpečuje medzinárodné skúšky z nemčiny na všetkých jazykových úrovniach – od A1 až po C2 v súlade s Európskym referenčným rámcom pre jazyky. Ide o skúšky pre žiakov a dospelých.

Výhody:

Študenti
Certifikáty Goetheho inštitútu sa uznávajú v nemecky hovoriacich krajinách pri nástupe na vysokoškolské štúdium. Úspešných absolventov skúšok „oslobodzujú“ od prijímacích jazykových skúšok a povinnosti absolvovať jazykovú prípravu pred štúdiom. Upozorňujeme, že každú vysokú školu a univerzitu si treba preveriť, na akej jazykovej úrovni požaduje jazykový certifikát.
Lekári a zdravotnícky personálSkúšky na úrovni B2 a C1 sú vyžadované pre vykonávanie lekárskeho povolania a takisto pri vykonávaní ostatných zdravotníckych povolaní.

V E – KU Inštitúte JaIK môžete okrem jazykových skúšok využiť aj ponuku prípravných kurzov, resp. individuálnu jazykovú prípravu. Udelenie jazykovej licencie znamená záruku kvality pre verejnosť, kompetentnosť a dôveryhodnosť E – KU.