Čo je Cambridge English certifikát?

 Cambridge English certifikát je medzinárodne uznávaný certifikát v oblasti anglického jazyka, ktorý je vydávaný univerzitou Cambridge. Tieto skúšky hodnotí schopnosť komunikácie v anglickom jazyku na rôznych úrovniach, a to v štyroch moduloch: posluch, čítanie, písanie a hovorenie.

Náš inštitút je jedným z troch autorizovaných skúškových centier na Slovensku, kde môžete získať Cambridge English certifikát.

Výhody:

  1. Prijatie na zahraničnú univerzitu: takmer každá univerzita vo Veľkej Británii, stovky iných v USA, Kanade, Austrálii, Novom Zélande a mnohých ďalších krajinách akceptujú cambridgeské certifikáty ako doklad o tom, že študent má dostatočné jazykové zručnosti a kompetencie, aby zvládol štúdium v angličtine.
  2. Uznávanie na domácich univerzitách (napr. ukončenie bakalárskeho štúdia).
  3. Rozšírenie pracovných príležitostí, pôsobenie v európskych inštitúciách.
  4. Otestovanie pokroku v angličtine.
  5. Certifikát Cambridge English má celoživotnú platnoť.

Čo poskytujeme?

E – KU inštitút zabezpečuje medzinárodné skúšky z angličiny na všetkých jazykových úrovniach – od A1 až po C1 v súlade s Európskym referenčným rámcom pre jazyky. Ide o skúšky pre deti, mládež a dospelých:

Skúšky pre deti:


Skúšky pre mládež a dospelých:

V našej jazykovej škole okrem jazykových skúšok využiť aj ponuku prípravných kurzov, resp. individuálnu jazykovú prípravu.

Termíny:

C1 ADVANCED

  Termín písomnej časti Uzávierka Neskorá uzávierka
Paper based 5. 6. 2024 23. 4. 2024 24. 4. – 30. 5. 2024
23. 8. 2024 11. 7. 2024 12. 7. – 15. 8. 2024
Computer based 6. 4. 2024 19. 3. 2024 20. 3. – 28. 3. 2024
4. 6. 2024 20. 5. 2024 21. 5. -27. 5. 2024

 

B2 FIRST

  Termín písomnej časti Uzávierka Neskorá uzávierka
Paper based 2. 3. 2024 25. 1. 2024 26. 1. – 22. 2. 2024
4. 6. 2024 23. 4. 2024 24. 4. – 30. 5. 2024
22. 8. 2024 11. 7. 2024 12. 7. – 15. 8. 2024
Computer based 9. 4. 2024 19. 3. 2024 20. 3. – 2. 4. 2024
6. 6. 2024 23. 5. 2024 24. 5. – 30. 5. 2024

 

B2 FIRST FOR SCHOOLS

  Termín písomnej časti Uzávierka Neskorá uzávierka
Paper based 15. 5. 2024 3. 4. 2024 4. 4. – 7. 5. 2024
Computer based 23. 5. 2024 11. 4. 2024 12. 4 – 16. 5. 2024

 

B1 PRELIMINARY

  Termín písomnej časti Uzávierka Neskorá uzávierka
Paper based 6. 6. 2024 29. 4. 2024 30. 4. – 30. 5. 2024
Computer based 15. 6. 2024 28. 5. 2024 29. 5. – 7. 6. 2024

 

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS

  Termín písomnej časti Uzávierka Neskorá uzávierka
Paper based 31. 5. 2024 11. 4. 2024 12. 4. – 23. 5. 2024
Computer based 13. 6. 2024 23. 5. 2024 24. 5. – 6. 6. 2024

 

A2 KEY

  Termín písomnej časti Uzávierka Neskorá uzávierka
Paper based 6. 6. 2024 29. 4. 2024 30. 4. – 30. 5. 2024
Computer based 15. 6. 2024 28. 5. 2024 29. 5. – 7. 6. 2024

A2 KEY FOR SCHOOLS

  Termín písomnej časti Uzávierka Neskorá uzávierka
Paper based 31. 5. 2024 11. 4. 2024 12. 4. – 23. 5. 2024
Computer based 13. 6. 2024 23. 5. 2024 24. 5. – 6. 6. 2024

 

A2  FLYERS (pre deti)

  Termín písomnej časti Uzávierka Neskorá uzávierka
Paper based 7. 6. 2024 18. 4. 2024

 

A1 MOVERS (pre deti)

  Termín písomnej časti Uzávierka Neskorá uzávierka
Paper based 7. 6. 2024 18. 4. 2024

 

PRE A1  STARTERS (pre deti)

  Termín písomnej časti Uzávierka Neskorá uzávierka
Paper based 7. 6. 2024 18. 4. 2024

Dodatočné informácie

Cambridge English Regulations:

https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/11821760782610-Cambridge-English-Regulations

What to expect on exam day:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/what-to-expect-on-exam-day/