A1 MOVERS (pre deti)

68,00 

Termín: 7. 6. 2024

Stiahnite si prihlášku. Bez nej nie je možné objednať kurz. Pri objednávaná kurzu nahrajte prihlášku. Stiahnite si prihlášku tu.

Registrácia na skúšku je platná až po prijatí úhrady za skúšku. Skúšku je potrebné uhradiť do posledného dňa riadnej, resp. neskorej registrácie.

Termín uzávierky: 18.04.2024

Uistite sa, že ste nahrali súbor.