Registrácia do Denného zážitkového tábora FUNLANDIA

Poskytovateľ denných táborov FUNLANDIA je EKU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o. IČO: 36520799, mob.: +421 908 144 424, email: funlandia.nr@gmail.com, www.funlandia.sk

Na sklade

 • *Meno a priezvisko zákonného zástupca dieťaťa
  *Telefónny kontakt na zákonného zástupcu
  *Email
  *Počet detí

  Dieťa č.1

  *Meno a priezvisko dieťaťa č.1
  *Adresa aktuálneho bydliska dieťaťa
  *Zdravotný stav
  *Dátum narodenia dieťaťa (min. vek je 7 rokov a ukončený 1. ročník ZŠ)
  Zdravotné alebo iné obmedzenia a špeciálne potreby (napr. alergie, dlhodobe užívané lieky)
  Obmedzenia alebo špeciálne potreby dieťaťa sú nasledovné (napr. alergie, pohybové obmedzenia, dlhodobe užívané lieky, dyslexia)
  Stravovanie dieťaťa
  Výber denného tábora
  Vyber si darček
  Dieťa #1, tábor #1
  Dieťa #1, tábor #2
  Dieťa #1, tábor #3
  Veľkosť FUNtastického trička #1
  Veľkosť FUNtastického trička #2
  Veľkosť FUNtastického trička #3
  Dieťa #1, tábor #4
  Dieťa #1, tábor #5
  Dieťa #1, tábor #6
  Veľkosť FUNtastického trička #4
  Veľkosť FUNtastického trička #5
  Veľkosť FUNtastického trička #6

  Dieťa č.2

  *Meno a priezvisko dieťaťa č.2
  *Adresa aktuálneho bydliska dieťaťa
  *Zdravotný stav
  *Dátum narodenia dieťaťa (min. vek je 7 rokov a ukončený 1. ročník ZŠ)
  Zdravotné alebo iné obmedzenia a špeciálne potreby (napr. alergie, dlhodobe užívané lieky):
  Obmedzenia alebo špeciálne potreby dieťaťa sú nasledovné (napr. alergie, pohybové obmedzenia, dlhodobe užívané lieky, dyslexia)
  Stravovanie dieťaťa
  Výber denného tábora, dieťa #2
  Vyber si darček
  Dieťa #2, tábor #1
  Dieťa #2, tábor #2
  Dieťa #2, tábor #3
  Veľkosť FUNtastického trička #1
  Veľkosť FUNtastického trička #2
  Veľkosť FUNtastického trička #3
  Dieťa #2, tábor #4
  Dieťa #2, tábor #5
  Dieťa #2, tábor #6
  Veľkosť FUNtastického trička #4
  Veľkosť FUNtastického trička #5
  Veľkosť FUNtastického trička #6
  *Podpisom záväznej prihlášky dáva objednávateľ, prípadne zákonný zástupca dieťaťa v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 7) súhlas so spracovaním osobných údajov pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s prípadným použitím fotografií a videí z tábora pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa so zástupcom poskytovateľa EKU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o.
  *Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom záväznej prihlášky udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v prihláške o tábore. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol vyplnením záväznej prihlášky. Podpisom záväznej prihlášky objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a Všeobecné zmluvné podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi.

  Rekreačný poukaz