Školský rok 2023/24

Zimný semester – pre skupiny s vyučovaním 2x do týždňa

ROZVRH ZAČIATOK ZS JESENNÉ PRÁZDNINY VIANOČNÉ

PRÁZDNIY

POLROČNÉ PRÁZDNINY KONIEC ZS
PO – ST PO – 11. 9. 2023 30. 10. 2023 –

31. 10. 2023

23. 12. 2023 –

5. 1. 2024

ZRUŠENÉ 24. 1. 2024
UT – ŠT UT – 12. 9. 2023 23. 1. 2024

Koniec ZS môže byť z viacerých príčin posunutý (napr. nahrádzanie hodín). Informujte sa na konci ZS u svojich lektorov.

 

Letný semester – pre skupiny s vyučovaním 2x do týždňa

ROZVRH ZAČIATOK LS JARNÉ PRÁZDNINY VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY KONIEC LS
PO – ST PO – 5. 2. 2024 4. 3. 2024 –

8. 3. 2024

28. 3. 2024 – 2. 4. 2024 17. 6. 2024
UT – ŠT UT – 6. 2. 2024 13. 6. 2024

Koniec LS môže byť z viacerých príčin posunutý (napr. nahrádzanie hodín). Informujte sa na konci LS u svojich lektorov.