Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Školský rok 2021/2022

Zimný semester (1. polrok)  

Všetky prezenčné zápisy sa konajú v čase od 14.00 do 17.00 h. Dňa 2. septembra sa zápisy začínajú už od 9.30 h. 
Upozornenie pre rodičov: Deti sa musia zápisu zúčastniť v sprievode rodiča.
Zápisné: 5 € (v hotovosti pri zápise)
Záujemcovia od 14 rokov môžu využiť aj online zápis (pozri nižšie).

Prezenčné zápisy - termíny:
Jún: 23.
August: 26., 30., 31.
September: 2. (už od 9.30 do 17.00), 3., 6.

Doplňujúci zápis: 17. 9. 2021         

Online zápis

z angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny a ruštiny. Záujemcovia o jazykové štúdium vo veku od 14 rokov  sa môžu zapísať aj online. Ide o zápis do ročníkovej výučby v šk. roku 2021/2022 (vyučovanie sa koná 2-x týždenne popoludní, v niektorých ročníkoch 1-x popoludní).
Prihlás sa tuOnline zápis a prihláška

Školné (poplatky)

Najfrekventovanejšie organizačné formy štúdia a školné.

Cudzie jazykov pre dospelých

1.  Dospelí:
Počet vyuč. hodín: 51
Rozvrh: 1 x 3 vyuč. hod. (1 - x týždenne)
Cena za semester:  179 €
Max. počet štud. v skup.: 10

2. Dospelí  a teenageri:
Počet vyuč. hodín: 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod. (2 - x týždenne)
Cena za semester: 218 €
Max. počet poslucháčov v skup.: 12

Sekcia cudzích jazykov pre deti
Počet vyučovacích hodín sa zvyšuje s ohľadom na vek žiakov.

1. Žiaci mladšieho šk. veku:
Počet vyuč. hodín: 34
Rozvrh: 2 x 1 vyuč. hod.
Cena za semester: 135 €
Max. počet poslucháčov v skup.: 10

2.
Žiaci stredného šk. veku

Počet vyuč. hodín: 45
Rozvrh: 2 x 60 min. hod. (školné je prepočítané sadzbou za jednu vyuč. hod. = 45 min. )
Cena za semester: 165 €
Max. počet štud. v skup.: 10

3. Žiaci staršieho šk. veku
Počet vyuč. hodín: 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod.
Cena za semester: 218 €
Max. počet poslucháčov v skup.: 12

* Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry. Literatúru si môžete zakúpiť na študijnom oddelení.

Možnosti platby školného:

  • vklad na bankový účet,
  • internetbanking,
  • TatraPay,
  • platobné karty v sídle E – KU alebo
  • v hotovosti v sídle E – KU.

Právoplatnosť zápisu

 Kandidát je na kurz riadne (právoplatne) prihlásený vtedy, ak splní dve základné podmienky:

  • vyplnil prihlášku na štúdium (prezenčne alebo online),
  • uhradil školné / poplatok za  jazykový kurz do termínu uzávierky.

 Všetky podmienky sú uvedené na prihláške. Z tohto dôvodu venujte jej prečítaniu náležitú pozornosť.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk