Čo je Goethe-Zertifikat?

Certifikát jazykových zručností v nemeckom jazyku, ktorý udeľuje Goethe inštitút. Tento certifikát je medzinárodne uznávaný a poskytuje oficiálne hodnotenie úrovne znalostí nemeckého jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR).

Náš inštitút je jedným z piatich autorizovaných skúškových centier na Slovensku, kde môžete získať certifikát Goetheho inštitútu.

Výhody:

  1. Uznanie: Certifikáty Goetheho inštitútu sú uznávané v rôznych krajinách sveta, čo môže zvýšiť vašu dôveryhodnosť a konkurencieschopnosť na trhu práce.
  2. Hodnotenie jazykovej úrovne: Poskytujú presné hodnotenie vašej jazykovej úrovne, čo vám umožňuje jasne demonštrovať vaše schopnosti a zručnosti v nemeckom jazyku.
  3. Vzdelávanie a kariérny rast: Mnohé univerzity a pracovné miesta požadujú certifikát, aby preukázali vašu schopnosť komunikovať v nemeckom jazyku. Získanie certifikátu môže otvoriť dvere k lepším vzdelávacím a pracovným príležitostiam.
  4. Osobný rozvoj: Štúdium pre certifikát Goetheho inštitútu vám umožňuje zdokonaliť vaše jazykové schopnosti a rozšíriť váš slovník a gramatiku.
  1. Platnosť: Vysvedčenia Goetheho inštitútu o skúškach Goethe-Zertifikat A1 až C2 sú platné bez obmedzenia.

 

Čo poskytujeme?

E – KU inštitút zabezpečuje medzinárodné skúšky z nemčiny na všetkých jazykových úrovniach – od A1 až po C2 v súlade s Európskym referenčným rámcom pre jazyky. Ide o skúšky pre žiakov a dospelých:

Žiaci:

Dospelí:

 

V našej jazykovej škole okrem jazykových skúšok využiť aj ponuku prípravných kurzov, resp. individuálnu jazykovú prípravu.

 

Termíny:

NÁZOV PÍSOMNÁ ČASŤ ÚSTAN ČASŤ
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 Pre deti vo veku od 10 do 16 rokov.

Skúšky sa konajú organizovane na objednávku.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat B1  (Jugendliche) 12.6.2024 14.6.2024
Goethe-Zertifikat B2  (Jugendliche) 12.6.2024 14.6.2024
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 19.6.2024 21.6.2024
Goethe-Zertifikat A2 19.6.2024 21.6.2024
Goethe-Zertifikat B1 13.3.2024, 19.6.2024 15.3.2024, 21.6.2024
Goethe-Zertifikat B2 13.3.2024, 12.6.2024 15.3.2024, 14.6.2024
Goethe-Zertifikat C1 13.3.2024, 12.6.2024 15.3.2024, 14.6.2024
Goethe-Zertifikat C2: GDS 19.6.2024 21.6.2024

 

Dodatočné informácie:

Skúšobný poriadok nájdete na: https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/sk/Pruefungsordnung.pdf

Informácie pre účastníkov skúšky so špeciálnymi potrebami nájdete na: https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/sk/Informationen_Spezif_Bedarf_04.pdf