Jazykové skúšky ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) je dnes možné absolvovať  z viacerých oficiálnych jazykov EÚ a európskych jazykov (napr. angličtina, nemčina, taliančina, španielčina, slovenčina, poľština, maďarčina, rumunčina, bulharčina, čeština, chorvátčina, ruština, srbčina). E – KU Inštitút JaIK sa zameriava na skúšky zo slovenského jazyka pre cudzincov.

Jazykové skúšky ECL sa organizujú dvakrát ročne. V prípade záujmu uchádzačov skúškové centrá organizujú prípravné kurzy, na ktorých sú frekventanti oboznámení s obsahovými a formálnymi časťami skúšky, pričom môžu pod vedením kvalifikovaných učiteľov absolvovať simulovanú jazykovú skúšku ECL prostredníctvom vzorových testov.