Organizácia školského roka 2023/24

Pre skupiny s vyučovaním 2x do týždňa

Zimný semester

Letný semester

Koniec ZS a LS môže byť z viacerých príčin posunutý (napr. nahrádzanie hodín). Informujte sa na konci ZS a LS u svojich učiteľov.