Customer Complaint Form (#3)
 
Pokyny:
1. Pred vyplnením prihlášky absolvujte vstupný test. Test sa otvorí v novom okne.
Anglický jazyk    Nemecký jazyk   

Test nevyplnia len úplní začiatočníci, ktorí budú automaticky zaradení do skupiny od elementárnych základov!

Vyplňte prihlášku. Do prihlášky nezabudnite uviesť výsledok testu.

Doplňte pre E - KU túto užitočnú informáciu o Vašich cudzojazyčných znalostiach:

Školy majú právo spracúvať osobné údaje v súlade so školským zákonom.

Kontakt na jedného z rodičov (uviesť len v prípade neplnoletého študenta)

Váš dosiahnutý výsledok v AJ, resp. NJ zodpovedá tomuto zadeleniu (zadelenie v ostatných jazykoch bolo uvedené na konci testu):

 

Po spracovaní Vašej prihlášky Vám bude do 5 dní zaslaná informácia so zaradením do ročníka a uvedením rozvrhu a ceny. Tieto informácie sú súčasťou preddavkovej faktúry, na ktorej bude uvedený dátum splatnosti. Prihláška nadobúda právoplatnosť až po uhradení poplatku do termínu splatnosti faktúry. V prípade nedodržania tohto termínu bude záujemca vyradený z databázy.

Upozornenie! Pokiaľ používate e-mailovú schránku gmail.com, skontrolujte si, prosím, zložku Nevyžiadaná pošta (spam). Môže sa stať, že Vaša prihláška (objednávka) bola doručená do tejto zložky. Ďakujeme.