Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

The latest news from the Joomla! Team

Malý poradca pri výbere jazykovej školy

Po toľkých  rokoch  praxe vieme, čo potrebujete. Chcete hovoriť, hovoriť a ešte raz hovoriť! Nechcete pritom počúvať dominantného lektora, aktívnym v konverzácii chcete byť práve vy. Vieme aj to, že niektorým je  jedno, či kurz ukončia nejakým papierom, certifikátom. Naopak -  niektorým zase na tom záleží. Dokážme vyhovieť obidvom požiadavkám.

 • Líderstvo. Sme lídrom v oblasti jazykového vzdelávania a uznávania zahraničnými inštitúciami. Takisto je E - KU uznaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

 • Tradícia, skúsenosti. Máme viac ako 25 rokov skúseností s vyučovaním cudzích jazykov detí, mládeže a dospelých.  Naši lektori sa neustále vzdelávajú, čím získavajú detailné informácie a zručnosti vo svojom odbore. Mnohí sú vyškolení "examinátori" zahraničnými inštitúciami.

 • Firemné vzdelávanie. Máme prepojenie s praxou. Našimi klientmi sú prestížne firmy. Sme viacnásobní partneri celoštátnych veľtrhov práce Profesia days a JOB EXPO.

 • Medzinárodné jazykové skúšky. Najviac licencií v Slovenskej republike. Reálne u nás môžete vykonať skúšky Cambridge English, TOEFL, skúšky Goetheho inštitútu a skúšky ECL zo slovenčiny pre cudzincov. Ponúkame kvalifikovanú prípravu na skúšky - krátkodobé a dlhodobé prípravné kurzy.

 • Štátne jazykové skúšky. Oprávnenie vykonávať všetky druhy - základnú B2, všeobecnú  C1 a špeciálnu štátnu jazykovú skúšku pre odbor prekladateľský C2. Prípravné kurzy.
 • Slovenčina pre cudzincov. Kurzy, skúšky. Reálne skúsenosti aj so špecifickými skupinami migrantov a zahraničnými lekármi. Naše intenzívne kurzy (dôležitý je počet hodín) platia na cudzineckej polícii ako potvrdenie pre žiadateľov o víza z 3. krajín na študijné účely. Upozornenie!  od 1. januára 2016 sa od lekárov vyžaduje štátna jazyková skúška zo slovenského jazyka na úrovni B2. 

Navštívte nás v pavilóne M3 na Veľtrhu práce JOB EXPO 2018!

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje v dňoch 26. - 27. apríla 2018 v areáli Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 8. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2018 v spojení s 20. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2018. Ide o najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku.

E - KU Inštitút JaIK bude už po štvrtýkrát  odborným partnerom veľtrhu.

Počas trvania veľtrhu E - KU ponúkne zaujímavé služby:

 • Poradenstvo v oblasti jazykového vzdelávania a medzinárodných jazykových skúšok. E - KU  je najväčším držiteľom jazykových licencií v SR a aktívne vykonáva skúšky Cambridge English, TOEFL, skúšky Goetheho inštitútu, ECL a štátne jazykové skúšky (vo viacerých jazykoch). Skúšky sú často žiadané zo strany zamestnávateľov, resp. na základe legislatívnych požiadaviek.

 • Testovanie. Vo výstavnom stánku si bude môcť každý záujemca otestovať svoju jazykovú úroveň. Okrem toho bude spustené na našej stránke www.eku.sk online testovanie. Z pohodlia vlastného domova sa záujemcovia môžu otestovať v nemčine, ruštine, francúzštine, španielčine, taliančine a angličtine. Stačí kliknúť na špeciálnu podstránku OTESTUJ SA! Kto má záujem o vystavenie certifikátu z online testovania, nech nás navštívi  v pavilóne M3, stánok č. 8. Radi vám osvedčenie vystavíme. Nezabudnite si priniesť výsledok (počet bodov), ktorý ste v testovaní získali. Uchádzačom o prácu radíme, aby si certifikát z online testovania priložili k svojmu CV a na veľtrhu ho aj využili.

 • Špecializované jazykové poradenstvo pre lekárov a zdravotné sestry - uchádzačov o prácu v zdravotníctve v nemecky hovoriacich krajinách. Skúšky Goetheho inštitútu sú oficiálne požadované ako relevantný doklad o uznávaní jazyka. E – KU Inštitút JaIK vykonáva tieto skúšky už 23 rokov na základe udelenej licencie.  Návštevníci veľtrhu môžu teda získať relevantné a dôveryhodné informácie, resp. sa priamo prihlásiť na skúšku a získať zľavu.

 • Kurzy a skúšky zo slovenčiny. Poradenstvo ohľadom jazykových kurzov. Informácie pre lekárov zo zahraničia - možnosť vykonať štátne jazykové skúšky zo slovenského jazyka.

 • Outsourcing firemného vzdelávania. Už viac ako 25 rokov pomáhame riešiť špecifické potreby zamestnávateľov. Na základe tzv. analýzy potrieb navrhneme komplexný jazykový tréning zamestnancov. Počas veľtrhu ponúkame konzultácie pre HR.  

 •  Veľtržné zľavy.  Všetkým, ktorí sa zúčastnia veľtrhu a zapíšu sa do tzv. Contact listu, bude do konca roka 2018 poskytnutá zľava vo výške 20 % na
             a) prípravné kurzy na jazykovú skúšku podľa vlastného výberu, resp.

             b) jazykovú skúšku Goetheho inštitútu, Cambridge English,  ECL a štátnice. (Zľava sa nevzťahuje na skúšku TOEFL.) Zľavy budú poskytnuté v prípade záujmu aj všetkým, ktorí sa zúčastnili / zúčastnia online testovania alebo prezenčného testovania počas veľtrhu.


Navštívte nás v našom stánku v pavilóne M3, stánok číslo 8. Radi vás privítame a odpovieme na vaše otázky!
V Nitrianskom kraji má E – KU Inštitút JaIK výsadné postavenie jediného autorizovaného skúškového centra Cambridge English s oprávnením vykonávať tieto jazykové skúšky.

Skúšky Cambridge English sú svetovo vedúcim portfóliom certifikátov pre záujemcov o angličtinu angličtiny s ročnou účasťou asi 1,5 milióna študujúcich vo viac ako 135 krajinách. Väčšina kandidátov vníma cambridgeský certifikát ako vstupenku k praktickým výhodám:
 • prijatie na zahraničnú univerzitu: takmer každá univerzita vo Veľkej Británii, stovky iných v USA, Kanade, Austrálii, Novom Zélande a mnohých ďalších krajinách akceptujú cambridgeské certifikáty ako doklad o tom, že študent má dostatočné jazykové zručnosti a kompetencie, aby zvládol štúdium v angličtine,
 • uznávanie na domácich univerzitách (napr. ukončenie bakalárskeho štúdia),
 • rozšírenie pracovných príležitostí, pôsobenie v európskych inštitúciách alebo
 • otestovanie pokroku v angličtine.
Pre iných sú skúšky Cambridge English známkou dosiahnutia úspechu, ale aj zaslúženou odmenou.

V E - KU Inštitúte JaIK môžete okrem jazykových skúšok využiť aj ponuku prípravných kurzov, resp. individuálnu jazykovú prípravu. Udelenie jazykovej licencie znamená záruku kvality pre verejnosť, kompetentnosť a dôveryhodnosť E - KU.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk