Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Súkromná jazyková škola E – KU Inštitútu JaIK je v sieti škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky. 

Prípravné kurzy sú zamerané na štátne jazykové skúšky. Počas týchto kurzov sa účastník oboznámi so štruktúrou danej skúšky, s modelovými úlohami, ale aj situáciami, ktorých sa treba vyvarovať. Prípravné kurzy sa rozlišujú svojou intenzitou, preto sú v ponuke tzv. crash kurzy (krátka intenzívna príprava), ale aj dlhšie prípravné kurzy. 

V prípade štátnych jazykových skúšok (AJ) odporúčame aj individuálnu formu prípravy tzv. Blended Learning. Záujemca študuje formou E-Learningu* v kombinácii s prezenčnou formou.

Pred nástupom do prípravného kurzu vám odporúčame absolvovať vstupný test. Odporúčaný počet bodov je dôležitý pre úspešnú prípravu na skúšku, avšak nie je podmienkou pre účasť v kurze (pozri nižšie v tabuľke). 

* Sám si určuje miesto a čas prípravy na jazykovú skúšku.


 

Základné informácie

Prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku - ZŠJS B2
Odporúčaný počet bodov z online testovania:
- krátkodobé kurzy: 94 - 96
- dlhodobé kurzy:  74 - 83
Počet vyučovacích hodín: 9 (krátkodobé kurzy), 68 (dlhodobé kurzy
Počet osôb v skupine: 3 - 8 (krátkodobé kurzy), 6 - 12 (dlhodobé kurzy)
Cena: 55 € (krátkodobé kurzy), 198 € (dlhodobé kurzy) 

Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku - VŠJS C1
Odporúčaný počet bodov z online testovania:
- krátkodobé kurzy: 97 - 100
- dlhodobé kurzy:  94 - 96
Počet vyučovacích hodín: 9 (krátkodobé kurzy), 68 (dlhodobé kurzy
Počet osôb v skupine: 3 - 8 (krátkodobé kurzy), 6 - 12 (dlhodobé kurzy)
Cena: 55 € (krátkodobé kurzy), 198 € (dlhodobé kurzy) 

Prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku pre odbor prekladateľský - ŠŠJSP C2
Odporúčaný počet bodov z online testovania: 97 - 100
Počet vyučovacích hodín: 90
Počet osôb v skupine: 4 - 10
Cena: 289 €Ďalšie informácie nájdete v prihláškach (eshop), klikni vpravo hore.

Výhodou našich kurzov je, že v E - KU môžete aj skúšky absolvovať. Naši pedagógovia sú súčasne vyškolení "examinátori". Tieto faktory prispievajú ku kompetentnej a kvalifikovanej príprave na jazykové skúšky.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk