Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Súkromná jazyková škola E – KU Inštitútu JaIK je v sieti škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky. E – KU Inštitút JaIK je akreditované skúškové  centrum Goetheho inštitútu. 


Vstup do E - KU: deti vo veku od 11 do 12 rokov (starší školský vek).
Dĺžka programu: 5 rokov
Dosiahnutý jazykový stupeň: B2.1

Označenie skupiny

Rozvrh

Osvedčenia, certifikáty

dD - 1. C

2 x 45 min

dD - 2. C

2 x 60 min

dD - 3. C

2 x 60 min

GZ A2:Fit in Deutsch 

dD - 4. C

2 x 60 min

GZ B1: Jugendliche

dD - 5. C

2 x 60 min

osvedčenie B2.1

- Skúšky GZ sú skúškami Goetheho inštitútu.
- Osvedčenie je úradná listina (s okrúhlou pečiatkou a štátnym znakom), ktorú vydáva Súkromná jazyková škola E - KU Inštitút JaIK v súlade s platnou školskou legislatívou po dosiahnutí jazykovej úrovne A2 a B2. Škola je uznaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk