Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Na základe požiadavky University of Cambridge došlo k úprave termíny skúšky B2 First (FCE) formou "Paper-based".
Pôvodný termín z 1. decembra sa mení na 30. novembra 2020. Uzávierka na skúšku je 23. októbra. V prípade neskorej registrácie sa uchádzači môžu prihlasovať od 23. októbra do 22. novembra 2020.


 


V termíne 2.12.2020 sa budú konať skúšky z nemčiny Goethe-Zertifikat B1 a Goethe-Zertifikat B2. Uzávierka na obidve skúšky je dňa 6.11.2020.
Prihlášky aj online - klikni na B1, klikni na B2.

Na základe dnešného rozhodnutia ministra školstva prechádzame od pondelka 12.10. na dištančné online vzdelávanie v celej jazykovej škole. Tým sa rušia predchádzajúce rozhodnutia v E - KU z 8. a 9. 10. týkajúce sa výučby skupín z SKŠ a skupín Mgr. M. Šupinovej. Pokračujeme online a podľa rozvrhu platného v E - KU.

Rozhodnutie ministra školstva o opatreniach pre školy: pozri pre jazykové školy bod c) - klikni

 


Dnes vo štvrtok 8.10.2020 bude štud. odd. zatvorené. V súrnom prípade volajte na 0905 311 398. Ďakujeme za porozumenie.
Tento týždeň od 6. do 9. októbra 2020 sa nebude konať krúžková činnosť pre žiakov ZŠ vrátane jazykových kurzov organizovaných E - KU Inštitútom JaIK. Jazykové kurzy pre žiakov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda pokračujú aj tento týždeň v normálnom režime bez prerušenia.
Opatrenie sa prijíma na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19 a v súlade s  nariadeniami na SKŠ v Nitre.
O ďalšom pokračovaní kurzov pre žiakov tejto ZŠ bude E - KU informovať v piatok 9. októbra 2020.
Stav v súvislosti s pandémiou k dnešnému dňu (30. 9.) - v súlade s vládnymi nariadeniami a odporúčaniami hlavného hygienika:
- nosenie rúšok pre všetkých - žiakov ZŠ, SŠ a ďalších poslucháčov, rodičov a sprevádzajúcich osôb, ako aj pedagógov a ostatného personálu (nielen v triedach, ale aj celej budove),
- dodržiavanie karantény u tých, ktorí to majú nariadené (nesmú prísť na vyučovanie v E - KU),
- pre poslucháčov v karanténe je zabezpečené streamované vyučovanie.
Situáciu pozorne sledujeme!

Účastníci skúšok B2 Fist (FCE) a C1 Advanced (CAE), ktoré sa konajú vo štvrtok a piatok (27. a 28.8.2020), sú povinní si priniesť so sebou rúška a mať ich nasadené ich po celú dobu skúšky.
Rúška si teba nasadiť už pred vstupom do budovy a takisto ich odložiť až po opustení budovy. Na skúšku si účastníci prinesú vlastné pero.

Vedenie E - KU Inštitútu JaIK vyhlásilo najlepších žiakov za šk. rok 2019 / 202O. Srdečne blahoželáme!
Súčasne vedenie rozhodlo o tom, že v tomto šk. roku ocenenie Skokan roka za mimoriadne zlepšenie v dosiahnutých výsledkoch žiakov udelené nebude. Toto rozhodnutie ovplyvnili mimoriadne okolnosti s prechodom na online výučbu. 

Najlepší žiaci v šk. r. 2019 / 2020

Zapísané v poradí:  meno žiaka / skupina / vyučujúci

 • Dávid Benc, dE-1.A (Mgr. Šupinová)
 • Egon Grznárik, dE-2.A (Mgr. Šupinová)
 • Michal Talian, dE-2.D (Mgr. Šupinová)
 • Michal Rubeš, dE-2.K (Mgr. Markusková)
 • Kristína Sládeková, dE-2.G (Mgr. Šupinová)
 • Kay Felix Kratochvíl, dE-3.A (Mgr. Markusková)
 • Hanka Jánošíková, dE-3.D (Mgr. Horváthová)
 • Hanka Zabáková, dE-3.G, (Mgr. Čechová)
 • Michal Ostertag, dE-3.H (Mgr. Markusková)
 • Lívia Sádecká, dE-3.I (Mgr. Štrba)
 • Stella Katarína Kovalčík, dE-4.A (Mgr. Šupinová)
 • Michal Majka, dE-4.C (Mgr. Horváthová)
 • Luong Duc Tiendat, dE-4.D (Mgr. Šupinová)
 • Jakub Sloboda, dE-4.G (Mgr. Molnárová)
 • Tomáš Novotný, dE-5.A (Mgr. Horváthová)
 • Lea Kyžňanská, dE-5.C (Mgr. Markusková)
 • Tamara Miháliková, dE-5.D (Mgr. Čechová)
 • Tereza Štítová, dE-5.G (Mgr. Horváthová)
 • Nina Jantošková, dE-5.K (Mgr. Šupinová)
 • Adriana Palenčíková, dE-6.A (Mgr.Beňušová)
 • Zuzanna Pycz, dE-7.A (Mgr. Čechová)
 • Rebeka Czellerová, dE-7.E (Mgr. Markusková)
 • Dianka Moravčíková, dE-7.K (Mgr. Čechová)

E - KU Inštitút JaIK ako zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy prijal opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID 19. Tieto opatrenia sa týkajú vykonávania jazykových skúšok v šk. roku 2019/2020 s platnosťou od 15. 4. 2020 a sú v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020.


Prihlášky na skúšky z nemeckého jazyka  Goethe Zertifikate, ktoré sa budú konať v jesennom termíne, treba zaslať/odovzdať už v týchto dňoch. Z pôvodného termínu uzávierok do 11. 10. sme ho na viaceré skúšky predĺžili do pondelka 21. 10. 2019. Do tohto termínu je kandidát povinný okrem podania prihlášky uhradiť aj príslušný poplatok.  Nezabúdajte na výhody týchto  prestížnych skúšok v nemecky hovoriacich krajinách v univerzitnom prostredí a takisto platnosť certifikátov pre zdravotné sestry a lekárov.

Uzávierka  na skúšky B1, B2, C1 - 21. 10. 2019. Skúška C2:GDS 18. 10. 2019.Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk