Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Po 19. apríli 2021 sa budú opätovne konať jazykové skúšky za dodržania všetkých protiepidemických opatrení a odporúčaní (COVID AUTOMAT, dezinfekcia, odstupy, vetranie priestorov, používanie respirátorov, počet osôb atď). V prípade zmeny epidemiologickej situácie budeme opatrenia ihneď aktualizovať a súčasne aj informovať verejnosť o našom postupe.


Vďaka rozhodnutiu ministerstva školstva sa bude konať písomná časť  štátnych jazykových skúšok podľa pôvodného termínu, a to 23. apríla 2021. Úspešní kandidáti v písomnej časti budú pozvaní na ústnu časť, ktorá sa bude konať v máji. Každému prihlásenému účastníkovi bola zaslaná pozvánka.
Do 30.4.2021 prebieha uzávierka prihlášok na cambridgeské skúšky YLE, ktoré sú určené deťom. Tieto renomované skúšky boli vytvorené University of Cambridge a konajú sa v rovnakom termíne po celom svete. Tento rok sa budú konať 11. 6. 2021 v priestoroch E - KU. Rodičia, školy a naše skúškové centrá v SR môžu prihlasovať svojich žiakov online.
Skúšky Pre A1 STARTERS sú určené pre žiakov vo veku od 7 rokov, A1 MOVERS od 8 do 11 rokov a A2 FLYERS od 9 do 12 rokov. Skúšky sú pre deti veľmi povzbudzujúce z dlhodobého hľadiska. Pri skúške zdolávajú primerane ťažké "jazykové" prekážky, ktorými sú pre ne dôverne známe jednoduché komunikatívne situácie. V nich majú možnosť prejaviť svoje jazykové zručnosti a kompetencie.


Z dôvodu epidemiologickej situácie v SR oznamujeme zmenu termínov konania skúšok Goethe-Zertifikate z nemeckého jazyka. V prípade potreby nás kontaktuje na tomto tel.  čísle: 0908 144 424 (vedúca štud. odd. Mgr. Ž. Zorvanová), e-mail:  eku.os@eku.sk Pretože sa termíny posunuli na apríl, na skúšky sa môžu prihlásiť aj noví záujemcovia, a to do do 6. apríla 2021. Pozn.: Na pracovisku nie sme prítomní, pracujeme na home office. Ďakujeme všetkým kandidátom za porozumenie.
JAZYKOVÉ SKÚŠKY - JAR 2021.
Užitočné informácie v kontexte epidemiologickej situácie na Slovensku pre všetkých záujemcov o jazykové skúšky. Jazykové skúšky sa budú konať za dodržania všetkých protiepidemických opatrení a odporúčaní (COVID AUTOMAT, dezinfekcia, odstupy, vetranie priestorov, používanie rúšok, počet osôb atď). V prípade potreby budú opatrenia ihneď aktualizované. 


Jazyková skúška C1 Advanced (paper based), ktorá sa mala konať 13. marca 2021, sa bude konať 27. apríla 2021. Zmena termínu je spôsobená pandemickou situáciou. Z tohto dôvodu prosíme kandidátov o porozumenie.

O N L I N E pracovné stretnutie prípravných skúškových centier E - KU Inštitútu JaIK sa bude konať dňa 26. februára 2021 (piatok) od 13.00 do 15.00 h. Je určené pre súčasné centrá / školy, ktoré s E - KU spolupracujú v oblasti medzinárodných a štátnych jazykových skúšok.


Z dôvodu epidemiologickej situácie v SR posun termínu konania skúšok Goethe-Zertifikate z nemeckého jazyka.
V prípade potreby nás kontaktuje na tomto tel.  čísle: 0908 144 424 (vedúca štud. odd. Mgr. Ž. Zorvanová), e-mail:  eku.os@eku.sk
Pretože sa termíny posunuli na marec, na skúšky sa môžu prihlásiť aj noví záujemcovia, a to do 1. marca 2021.
Na pracovisku nie sme prítomní, pracujeme na home office.


Kvôli zrušeniu externej časti maturity a z toho vyplývajúcich obáv časti maturantov a ich rodičov evidujeme zvýšený záujem o medzinárodné jazykové skúšky / certifikáty. Ide predovšetkým o súvisiace záležitosti spojené s VŠ štúdium v zahraničí. Aj z tohto dôvodu vám dávame do pozornosti skúšky z angličtiny CAMBRIDGE ENGLISH. Osobitne upozorňujeme na skúšku na úrovni C1 (CAE), ktorá je mimoriadne akceptovaná pri vstupe na zahraničné univerzity. Ku skúškam sú v ponuke aj prípravné kurzy (skupinové a individuálne). Z uvedeného vyplývajú bohaté skúsenosti so skúškovou činnosťou. E - KU je jediné akreditované skúškové centrum University of CAMBRIDGE v nitrianskom kraji s oprávnením tieto skúšky samostatne vykonávať. Pozrite si možnosti a termíny - klikni

Jazyková skúška B2 First (FCE) - paper based sa bude konať 15. marca 2021. Pôvodný termín bol stanovený na 12. marca, avšak o túto zmenu požiadala University of Cambridge vo všetkých svojich autorizovaných skúškových centrách po celom svete. Ostatné záležitosti ostávajú v platnosti. Prihlásených kandidátov o posune termínu bude informovať naše študijné oddelenie.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk