Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
V stredu a štvrtok (8. a 9.9.2021) sa začína prezenčné vyučovanie v novom šk. roku 2021/2022. Poslucháči E - KU sú povinní nosiť rúško. Škola sa riadi pokynmi COVID AUTOMATu a školským semaforom. Vzhľadom na to, že nitriansky okres je v zelenej farbe, v tomto týždni poslucháči  nemusia predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Úspešný nový školský rok s čo najmenej problémami a obmedzeniami!


E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie patrí k vzdelávacím inštitúciám s najdlhšou tradíciou v SR. Vo svojej činnosti sa zameriavame na cudzojazyčné vzdelávanie všetkých vekových kategórií. Svojím pôsobením sme sa vpísali do každodenného života Nitry. Niet azda takej nitrianskej rodiny, z ktorej by aspoň niekto E – KU nenavštevoval.


Vedenie E - KU oznamuje nové termíny prezenčných zápisov do jazykových kurzov v šk. roku 2021/2022. Začíname vo štvrtok 26. augusta 2021. Všetky zápisy sa konajú v čase od 14.00 do 17.00 h. Dňa 2. septembra sa zápis bude začínať už od 9.30 h.


Upozorňujeme všetkých klientov, že v dňoch 16. a 17.8.2021 bude štud. oddelenie pre verejnosť zatvorené. Naďalej platí do 20. augusta upravená pracovná doba.


Upozorňujeme všetkých klientov, že počas leta bude do 20. augusta upravená pracovná doba. V druhej polovici júla bude E - KU zatvorené kvôli čerpaniu dovolenky.


Oddnes prebieha eRegistrácia pre súčasných poslucháčov E - KU. Všetky inštrukcie a potrebné informácie boli odoslané s upozornením, že uzávierka registrácie je 13. júna 2021. Všetci záujemcovia o pokračovanie v štúdiu cudzieho jazyka sa môžu zaregistrovať/prihlásiť v programe Edupage. V prípade neplnoletých žiakov tak urobia rodičia, resp. zákonný zástupca. V prípade kladnej odpovede bude E - KU postupovať v súlade s oznámeným postupom. Budeme radi, keď dodržíte stanovený termín, pretože uvoľnené miesta sú potom k dispozícii pre nových záujemcov. Ďakujeme za porozumenie.

Jazykové skúšky Cambridge English realizuje E-KU okrem klasickej formy aj počítačovou formou. Vďaka nášmu PC vybaveniu už roky sme schopní vykonávať cambridgeské skúšky aj touto modernou formou. O pár dní sa budú konať skúšky na úrovni C1 Advanced (CAE) - 8., 12. a 15. júna a B1 Preliminary (PET) - 19. júna. Termíny 8. a 15. júna sú určené pre nitrianskych gymnazistov.


S prechodom na prezenčnú výučbu od 3. mája 2021 budeme v prípade jej prerušenia, resp. iných dôležitých informácií (karanténa a pod.) informovať poslucháčov na našej stránke v sekcii AKTUALITY. V prípade prechodu na dištančnú formu vzdelávania, resp. iných zásadných informácií budeme pokračovať v informovaní v rámci špeciálnej sekcie na našom webe (ako doteraz). Prihláseným kandidátom na skúšky zasielame individuálne pozvánky aj so špecifikovaním požiadaviek zo strany E - KU a legislatívne daných hygienických a iných opatrení v súvislosti s COVID-19.
V súvislosti s prijatými opatreniami Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s pravidlami COVID AUTOMATU (od 26.4.2021 v NR - 1. stupeň varovania) sa obnovuje prezenčná výučba aj v jazykových školách. Prezenčné vyučovanie sa v E - KU začína v pondelok 3. 5. 2021 (vrátane).


Vzhľadom na uvoľňovanie pandemických opatrení oznamujeme, že výučba v E - KU bude prebiehať aj ďalší týždeň dištančnou formou (od 26.4 do 30.4.2021). Na základe vývoja situácie budeme našich poslucháčov a verejnosť včas informovať, ako budeme postupovať v prvom májovom týždni.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk