Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
V čase od 8.12.2021 sme zasielali  na e-mailové adresy všetkých poslucháčov, resp. rodičov našich žiakov e-maily s tzv. eRegistráciou. V prípade, že  máte, resp. vaše dieťa má záujem o pokračovanie štúdia v letnom semestri, je potrebné sa znova zaregistrovať.
V prípade kladnej odpovede vám budú zaslané ďalšie inštrukcie. eRegistrácia sa končí 15.12.2021.

Skúška TOEFL z anglického jazyka sa koná v režime OP (očkovaní, prekonaní) s platnosťou od 29. novembra 2021 až do odvolania. Pred skúškou sa treba preukázať COVID pasom, resp. platným potvrdením. V prípade, že tak účastník skúšky neurobí, nebude ku skúške pripustený. Poplatok za skúšku nebude môcť byť vrátený, nakoľko administrácia skúšky a iné úkony boli vykonané.
V období od 29. 1. 2021 do 7.1.2021 pokračujeme v dištančnej forme výučby. Opatrenie sa vzťahuje aj na spolupracujúce školy.
Ďakujeme za porozumenie!
COVID AUTOMAT - klikni!

 

V týždni od 22. do 26.11. 2021 pokračujeme v dištančnej forme výučby.
Ďakujeme za porozumenie!
COVID AUTOMAT - klikni!

 

V týždni od 7.11. sme začali vystavovať certifikáty z nemeckých skúšok Goethe-Zertifikat v novom - celosvetovo jednotnom - programe OLIMP. Tento program nahradil pôvodný ASPIS. Uvedený krok hodnotíme ako  zmenu k lepšiemu, t. j. kvalitnejšej globálnej administrácii skúšok.


V súlade s pravidlami COVID AUTOMATu pokračujeme aj naďalej  od 15.11. v dištančnej forme výučby. Nitriansky okres sa nachádza v "bordovej" farbe. Pre jazykové školy platí povinnosť vyučovať dištančne s výnimkou individuálnej výučby.
Ďakujeme za porozumenie!

 

V čase od 5. do 12.11.2021 zasielame rodičom individuálne priebežné hodnotenia o dosahovaných študijných výsledkoch ich dieťaťa. Týka sa to žiakov, ktorí nedovŕšili 18 rokov. Forma zasielania - cez EDUPAGE.
Na ekonomické oddelenie znovu  nastúpila pani Martina Tvrdoňová po ukončení materskej dovolenky. Ďakujeme za odvedenú prácu počas zastupovania pani Emílii Švelanovej - za kompetentnosť, dobré rady a ochotný prístup.


Prihlášky na skúšky z nemeckého jazyka  Goethe-Zertifikate, ktoré sa budú konať v jesennom termíne, treba zaslať/odovzdať už v týchto dňoch. Na skúšky z nemčiny B2 a C1 s termínom konania 3.11. 2021 sa prihlasuje do 10.10.2021. Do tohto termínu je kandidát povinný okrem podania prihlášky uhradiť aj príslušný poplatok. Nezabúdajte na výhody týchto  prestížnych skúšok v nemecky hovoriacich krajinách, a to v univerzitnom prostredí a takisto na platnosť certifikátov v nemecky hovoriacich krajinách pre zdravotné sestry a lekárov.
Goethe-Zertifikat B2 - info a prihlášky: KLIKNI
Goethe-Zertifikat C1 - info a prihlášky: KLIKNI


Prihlášky na štátne jazykové skúšky, ktoré sa budú konať v jesennom termíne, treba odovzdať (zaslať) do 15. 9. 2021. Do tohto legislatívne daného termínu je kandidát povinný okrem podania prihlášky uhradiť príslušný poplatok. Štátnice sa budú konať z anglického a nemeckého jazyka na úrovni B2 a C1, zo slovenčiny pre cudzincov na úrovni B2.


Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk