Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Pre poslucháčov z Jazykovej školy, Golianova 68, Nitra pripravil E - KU Inštitút JaIK osobitné termíny na skúšky Cambridge English. Skúšky sa budú konať v priestoroch gymnázia. Upozornenie: Tieto termíny nie sú určené pre širšiu verejnosť! Poslucháči z uvedenej školy sa môžu prihlásiť na webovej stránke E - KU, ako aj uhradiť poplatok za skúšku. Linky:
  • Prihláška na skúšku Cambridge English First B2 for Schools - Paper-based - TU!
  • Prihláška na skúšku Cambridge English Advanced C1- Computer-based - TU!

V piatok 11.3.2022 E - KU Inštitút vyhlásil na pracovnom online mítingu skúškových prípravných centier NAJAKTÍVNEJŠIE PRÍPRAVNÉ CENTRUM za uplynulý školský rok 2020/2021. Stalo sa ním Gymnázium Jána Hollého v Trnave. Počas uvedeného šk. roka bola preferovaným jazykom angličtina so skúškami Cambridge English a štátne jazykové skúšky - všetky na úrovni C1.
Do 31. marca prijímame prihlášky na štátne jazykové skúšky na úrovni B2 a C1. E - KU Inštitút je oprávnený tieto skúšky vykonávať od roku 1999. Na skúšky sa dá prihlásiť aj online.
Viac informácií o štátniciach nájdete na našej webovej stránke.


Od 7. marca 2022 sa vraciame k prezenčnej výučbe podľa platného rozvrhu. Tešíme sa, že sa opäť uvidíme!
V dňoch 7. a 8. 2. 2022 sa začína v E - KU letný semester. Vzhľadom na vrcholiacu epidemiologickú situáciu sme prijali opatrenie, že počas nasledujúcich 3 týždňov vo februári budeme vyučovať dištančne. Zo všetkých riešení považujeme dištančné vyučovanie v tomto momente ako najlepšie. Každý poslucháč E - KU bol o tom upovedomený v piatok e-mailom.


E - KU sa riadi platným školským semaforom. Dnes popoludní (21. januára) boli zaslané našim poslucháčom informačné e-maily, akými opatreniami sa musí jazyková škola/poslucháči riadiť v týždni od 24. januára.
1. Žiaci / poslucháči jazykovej školy do 12 rokov a dvoch mesiacov: bez obmedzenia.
2. Žiaci / poslucháči jazykovej školy od 12 rokov a dvoch mesiacov: v režime OTP.
3. Dospelí poslucháči: v režime OTP. Ďalšie detaily (aj ohľadom karantény) - pozri e-mail.


Dňa 21.1.2022 (piatok) sa bude konať prezenčný zápis v režime OTP do kurzov v letnom semestri, a to v čase od 14.00 do 17.00 h.  Režim OTP sa netýka detí vo veku do 12 rokov.
Viac info - pozri


V piatok večer o 20.55 h nám bol zaslaný e-mail z  MŠVVaŠ SR  s usmernením pre jazykové školy v tomto znení:  "Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPAP, CŠPP) môžu obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku odo dňa 10. januára, pokiaľ zvážia, že epidemická situácia v danom okrese to povoľuje."  Na základe uvedeného sme prijali rozhodnutie, že s platnosťou od zajtra 11.1.2022 (utorok) budeme pokračovať vo vyučovaní PREZENČNOU FORMOU podľa platného rozvrhu.
Dôležité upozornenie: Pred vyučovaním je nevyhnutné E - KU poskytnúť  Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Platí postup ako predtým, vyhlásenie treba podať cez Edupage, alebo odoslať e-mailom. V prípade, že poslucháč, resp. rodič poslucháča neposkytne toto vyhlásenie, vystavuje sa situácii, že nebude pripustený na hodinu. Vývoj sledujeme naďalej a čakáme na spustenie COVID AUTOMATu.


Od pondelka 10. januára 2022 pokračujeme v E - KU v dištančnej forme vyučovania.  Doteraz neboli uverejnené relevantné informácie pre jazykové školy. Vzhľadom na to, že jazykové školy spolu so ZUŠ boli zaradené aj predtým medzi školy, ktoré nemali povolenú skupinovú prezenčnú výučbu, prijali sme toto rozhodnutie. Poslucháčom, resp. rodičom boli zaslané informačné e-maily.
Škola je pripravená prejsť aj na prezenčnú formu výučby, čo neustále zdôrazňujeme. Situáciu pozorne sledujeme. Ďakujeme za porozumenie.


Dnes bola uverejnená správa ministerstva školstva, že od pondelka 10. januára 2022 sa má v školách začať prezenčné vyučovanie, a to v súlade s COVID AUTOMATom. Práve na jeho uverejnenie v E - KU čakáme. Jazykové školy spolu so ZUŠ boli predtým zaradené medzi školy, ktoré nemali povolenú prezenčnú výučbu. Po oficiálnom uverejnení tejto relevantnej informácie vás budeme ihneď informovať, ako budeme v E - KU vyučovať od 10. 1. 2022. Naša škola je pripravená na obidve možnosti.


Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk