Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Oznamujeme všetkým poslucháčom našej Súkromnej jazykovej školy, že aj po 1. júni 2020 pokračujeme vo výučbe dištančnou formou.  Toto naše rozhodnutie súvisí a je v zhode s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 22. mája 2020. Jazykové skúšky sa budú konať v termínoch, ako boli pôvodne naplánované.
Ukončenie školského roka 2019/2020 bolo pôvodne stanovené na 10. júna pre skupiny s rozvrhom PONDELOK/STREDA a na 16. júna 2020 pre skupiny  s rozvrhom UTOROK/ŠTVRTOK (ostatné alternatívy rozvrhu nájdete na webovej stránke - pozri.)  Vzhľadom na krátke prerušenie vo výučbe bude tento termín  posunutý, aby sme dodržali určený počet vyučovacích hodín. Každý vyučujúci oznámi nový termín ukončenia šk. roka svojim žiakom a študentom osobitne, pretože medzi skupinami môžu byť malé odchýlky. V každom prípade sa ukončí školský rok do konca júna 2020.
Registrácia. V prvej polovici júna spustíme elektronickú registráciu pre poslucháčov jazykovej školy, ktorí sa chcú zapísať do ďalšieho školského roka 2020/2021. Predtým vás oboznámime s detailami, ktoré sú dôležité pre organizáciu nového šk. roka.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk