Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre vypisuje výberové konanie pre záujemcov o dvojtýždenný jazykový kurz nemčiny, ktorý sa bude konať v Nemecku v jednej z pobočiek Goetheho inštitútu. V ponuke je aj rakúska Viedeň (prehľad miest je uvedený nižšie). Vybraný uchádzač / uchádzačka si môže vybrať termín a  miesto konania kurzu podľa vlastného uváženia počas celého roka 2020. Vybranému účastníkovi kurzu budú uhradené všetky náklady počas pobytu v zahraničí (vrátane vreckového).

Kurz je určený pre súčasných študentov E – KU. Do výberu sa môžu zapojiť aj študenti, ktorí ukončili návštevu E – KU v uplynulom školskom roku 2018 / 2019  a takisto účastníci kurzov, ktorí navštevujú kurzy prebiehajúce na základe spolupráce so SŠ.  Na účasť majú nárok aj účastníci firemných kurzov. Upozornenie: Kurz je určený záujemcom od 18 rokov (vrátane).

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie poskytuje tento kurz pravidelne ako autorizované  skúškové centrum Goetheho inštitútu (Nemecko). E – KU vykonáva skúšky na základe udelenej licencie už 25 rokov. Kurz je financovaný z finančných prostriedkov Goetheho inštitútu.

Vybraný účastník kurzu si môže vybrať z týchto miest – Nemecko: Berlin, Bonn, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Mannheim, München, Schwäbisch Hall.

Rakúsko: Wien.

(Názvy sú uvedené v orignáli.)

Podmienky účasti:

  • súčasní študenti E – KU, resp. štúdium bolo ukončené v školskom roku 2018 / 2019,
  • študenti, ktorí navštevujú kurzy E - KU na spolupracujúcich SŠ,
  • klienti E – KU, t.j. výberu sa môžu zúčastniť aj účastníci firemných kurzov.
Záujemca musí pred otvorením kurzu dovŕšiť 18 rokov.

Výberová komisia zložená z pedagógov E – KU posúdi jednotlivé žiadosti na základe týchto hodnotiacich kritérií:

 a) za každý školský rok jazykového štúdia v E – KU (bez ohľadu na jazyk) - 3 body,
 b) za štátnu alebo medzinárodnú skúšku vykonanú v E – KU - 2 body,
 c) za iný typ kurzu navštevovaného v E –KU (napr. prípravný kurz na skúšku) - 1 bod.

Vaše žiadosti zasielajte formou vyplneného dotazníka, ktorý nájdete na našom facebookovom profile https://www.facebook.com/eku.institut/
Uzávierka podávania vyplnených formulárov žiadostí končí 10. 2. 2020 (vrátane).

V prípade, že nepoužívate uvedenú sociálnu sieť, formulár žiadosti vám bude poskytnutý zo študijného oddelenia: eku.os@eku.sk.

Výsledok bude po preverení údajov a ich vyhodnotení uverejnený na našom facebookovom profile do 15. 2. 2020. Vybraný účastník kurzu a jeho náhradník budú s výsledkom oboznámení prostredníctvom súkromnej správy. Všetci účastníci výberového konania sú uzrozumení s tým, že dobrovoľne poskytujú svoje informácie E – KU Inštitútu JaIK. Spracovanie údajov prebehne v súlade so školskou legislatívou o ochrane osobných údajov.
Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk