Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

V uplynulých dňoch bola ukončená elektronická registrácia pre súčasných poslucháčov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu cudzieho jazyka v novom školskom roku 2020/2021. Zaregistrovaným poslucháčom sú zasielané elektronické faktúry na úhradu školného. Uzávierka úhrady je vždy k 31. júlu. Výška školného sa nezmenila. V prípade, že ste sa z akýchkoľvek dôvodov nezaregistrovali, kontaktujte sa so štud. oddelením: Mgr. Ž. Zorvanová, 037 / 6542 456, e-mail: eku.os@eku.sk.
Termín úhrady je nutné dodržať kvôli plynulej organizácii nového šk. roka. Neuhradené školné sa považuje za uvoľnené miesto pre prijímanie nových záujemcov o jazykové štúdium. Ďakujeme za porozumenie.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk