Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Goetheho inštitút (ďalej GI) oslavuje 27. marca 25 rokov svojho pôsobenia na Slovensku. Táto inštitúcia pôsobí po celom svete s cieľom podporovať nemeckú kultúru a nemecký jazyk. Pre E - KU Inštitút JaIK je veľkou cťou a prejavom dôvery, že v roku 1995 získal ako prvé neštátne vzdelávacie zariadenie v Československu licenciu na vykonávanie jazykových skúšok Goetheho inštitútu.

Pôsobenie GI na Slovensku má mimoriadny význam. Okrem kultúrneho a edukatívneho rozmeru prispieva k prehlbovaniu demokratického pluralitného myslenia, kultivovaniu prejavu na všetkých úrovniach, obohacuje život krajiny a ukazuje moderný obraz jednej z najvyspelejších krajín sveta.

Aj vďaka tomu, že E - KU je licenčným partnerom GI, mohli mnohí študenti absolvovať zdarma kvalitné jazykové kurzy v Nemecku.  Učitelia E - KU sa zúčastňujú na rôznych školeniach, tréningoch a pod., ktoré GI organizuje. Verejnosť takisto profituje z toho, že priamo v Nitre môže absolvovať skúšky GI z nemeckého jazyka. Tie sú uznávané v nemecky hovoriacich krajinách ako vstupná podmienka na štúdium. Skúšky využívajú lekári a zdravotné sestry, od ktorých sú certifikáty GI požadované na základe zdravotníckej legislatívy.

Samostatnou témou sú firmy a spoločnosti, ktoré sa v praxi starajú o jazykový rast svojich zamestnancov a požadujú od nich ovládanie nemeckého jazyka. Využívajú pri tom aj úspešný nástroj "merateľnosti", a to absolvovanie skúšok GI. Osobitné vyzdvihnutie si zaslúži spoločnosť UNIQA GSC v Nitre.

E - KU Inštitút JaIK srdečne blahoželá tomuto jubileu kolegom z Goetheho inštitútu v Bratislave a za pozvanie na oslavy!

Skúšky GI z nemčiny

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk