Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Dňa 21.1.2022 (piatok) sa bude konať prezenčný zápis v režime OTP do kurzov v letnom semestri, a to v čase od 14.00 do 17.00 h.  Režim OTP sa netýka detí vo veku do 12 rokov.
Viac info - pozri


V piatok večer o 20.55 h nám bol zaslaný e-mail z  MŠVVaŠ SR  s usmernením pre jazykové školy v tomto znení:  "Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPAP, CŠPP) môžu obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku odo dňa 10. januára, pokiaľ zvážia, že epidemická situácia v danom okrese to povoľuje."  Na základe uvedeného sme prijali rozhodnutie, že s platnosťou od zajtra 11.1.2022 (utorok) budeme pokračovať vo vyučovaní PREZENČNOU FORMOU podľa platného rozvrhu.
Dôležité upozornenie: Pred vyučovaním je nevyhnutné E - KU poskytnúť  Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Platí postup ako predtým, vyhlásenie treba podať cez Edupage, alebo odoslať e-mailom. V prípade, že poslucháč, resp. rodič poslucháča neposkytne toto vyhlásenie, vystavuje sa situácii, že nebude pripustený na hodinu. Vývoj sledujeme naďalej a čakáme na spustenie COVID AUTOMATu.


Od pondelka 10. januára 2022 pokračujeme v E - KU v dištančnej forme vyučovania.  Doteraz neboli uverejnené relevantné informácie pre jazykové školy. Vzhľadom na to, že jazykové školy spolu so ZUŠ boli zaradené aj predtým medzi školy, ktoré nemali povolenú skupinovú prezenčnú výučbu, prijali sme toto rozhodnutie. Poslucháčom, resp. rodičom boli zaslané informačné e-maily.
Škola je pripravená prejsť aj na prezenčnú formu výučby, čo neustále zdôrazňujeme. Situáciu pozorne sledujeme. Ďakujeme za porozumenie.


Dnes bola uverejnená správa ministerstva školstva, že od pondelka 10. januára 2022 sa má v školách začať prezenčné vyučovanie, a to v súlade s COVID AUTOMATom. Práve na jeho uverejnenie v E - KU čakáme. Jazykové školy spolu so ZUŠ boli predtým zaradené medzi školy, ktoré nemali povolenú prezenčnú výučbu. Po oficiálnom uverejnení tejto relevantnej informácie vás budeme ihneď informovať, ako budeme v E - KU vyučovať od 10. 1. 2022. Naša škola je pripravená na obidve možnosti.


V čase od 8.12.2021 sme zasielali  na e-mailové adresy všetkých poslucháčov, resp. rodičov našich žiakov e-maily s tzv. eRegistráciou. V prípade, že  máte, resp. vaše dieťa má záujem o pokračovanie štúdia v letnom semestri, je potrebné sa znova zaregistrovať.
V prípade kladnej odpovede vám budú zaslané ďalšie inštrukcie. eRegistrácia sa končí 15.12.2021.

Skúška TOEFL z anglického jazyka sa koná v režime OP (očkovaní, prekonaní) s platnosťou od 29. novembra 2021 až do odvolania. Pred skúškou sa treba preukázať COVID pasom, resp. platným potvrdením. V prípade, že tak účastník skúšky neurobí, nebude ku skúške pripustený. Poplatok za skúšku nebude môcť byť vrátený, nakoľko administrácia skúšky a iné úkony boli vykonané.
V období od 29. 1. 2021 do 7.1.2021 pokračujeme v dištančnej forme výučby. Opatrenie sa vzťahuje aj na spolupracujúce školy.
Ďakujeme za porozumenie!
COVID AUTOMAT - klikni!

 

V týždni od 22. do 26.11. 2021 pokračujeme v dištančnej forme výučby.
Ďakujeme za porozumenie!
COVID AUTOMAT - klikni!

 

V týždni od 7.11. sme začali vystavovať certifikáty z nemeckých skúšok Goethe-Zertifikat v novom - celosvetovo jednotnom - programe OLIMP. Tento program nahradil pôvodný ASPIS. Uvedený krok hodnotíme ako  zmenu k lepšiemu, t. j. kvalitnejšej globálnej administrácii skúšok.


V súlade s pravidlami COVID AUTOMATu pokračujeme aj naďalej  od 15.11. v dištančnej forme výučby. Nitriansky okres sa nachádza v "bordovej" farbe. Pre jazykové školy platí povinnosť vyučovať dištančne s výnimkou individuálnej výučby.
Ďakujeme za porozumenie!

 

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk