Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Vyučovací proces sa začína v utorok 11. 9. pre skupiny s rozvrhom utorok / štvrtok. Pre skupiny s rozvrhom pondelok / streda sa výučba začína v stredu 12. 9. 2018.
V týždni od 3. 9. 2018 prebiehajú v E - KU zápisy. Noví záujemcovia sa môžu zapísať do jazykových kurzov. Počas šk. roka sa dodržiava organizácia šk. roka v súlade s ostatným školstvom (prázdniny a dni voľna). Organizácia šk. roka  2018 /2019

Čítať ďalej
Počas dovolenky bude Odd. pre študijné záležitosti zatvorené, a to v dňoch od 16. do 27. júla 2018. Počas prázdnin bude otvorené do 15.30 h, streda ostáva "dlhá", do 18.00 h.

Čítať ďalej
Goetheho inštitút (ďalej GI) oslavuje 27. marca 25 rokov svojho pôsobenia na Slovensku. Táto inštitúcia pôsobí po celom svete s cieľom podporovať nemeckú kultúru a nemecký jazyk. Pre E - KU Inštitút JaIK je veľkou cťou a prejavom dôvery, že v roku 1995 získal ako prvé neštátne vzdelávacie zariadenie v Československu licenciu na vykonávanie jazykových skúšok Goetheho inštitútu.


Prihlášky na štátne jazykové skúšky, ktoré sa budú konať v jesennom termíne, treba odovzdať do 16. 9. 2018. Do tohto legislatívne daného termínu je kandidát povinný okrem podania prihlášky uhradiť príslušný poplatok. Štátnice sa budú konať z anglického a nemeckého jazyka na úrovni B2 a C1.


V súčasnom období prebieha úprava názvov skúšok Cambridge English. Snahou britskej snahy bolo sprehľadniť systém názvov v súlade s Európskym referenčným rámcom pre jazyky. Pre kandidátov to znamená, že obsah skúšok sa nezmenil, bol upravený len názov.


Vedenie E - KU Inštitútu JaIK oznamuje zápisy do letného semestra 2018/2019, ktoré sa budú konať v dňoch 18. a 25. 1. 2019 od 14.00 do 17.00 h. Záujemcovia od 14 rokov môžu využiť aj online zápisy v AJ, NJ, RJ, TJ, ŠJ, FJ.
Deti zapisujeme vo veku od 5 rokov.


Ešte do piatku 22.9.2017 sa môžu záujemcovia prihlasovať do kurzov Angličtina Refresh. Kurzy pomôžu všetkým tým, ktorí váhajú, resp. o svojich jazykových zručnostiach stále pochybujú. A stále nemajú na nič čas! Odporúčame vám naše kurzy, pretože si "oprášite" to, čo viete. A ostatné, čo chýba, doučíme my :-)  Kurzy sa konajú na úrovniach A2 a B2. Nekladieme si teda za cieľ stresovať vyťažených ľudí, ale chceme vám pomôcť naštartovať vaše predsavzatia. A presvedčiť vás, že svoje rozhodnutie nebudete ľutovať. Veď tú angličtinu potrebujete, no nie?


E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre je zriaďovateľom súkromnej jazykovej školy, ktorá je oprávnená prijímať vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Aj v školskom roku 2018 / 2019 je táto možnosť opäť aktuálna. Rodič ako zákonný zástupca žiaka vo veku do 18 má právo rozhodnúť, v ktorom vzdelávacom zariadení, resp. škole jeho dieťa VP odovzdá.


Možno ste v situácii, že si potrebujete spraviť skúšku z jazyka, či už kvôli práci alebo škole. Cudzí jazyk ovládate celkom slušne, avšak nie ste si istý so štruktúrou skúšky a máte pocit, že sa potrebujete v niektorých oblastiach zdokonaliť (počúvanie, čítanie...). Práve pre vás máme v ponuke prípravné kurzy. A prečo práve navštevovať E - KU? 


E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie patrí k vzdelávacím inštitúciám s najdlhšou tradíciou v SR. Vo svojej činnosti sa zameriavame na cudzojazyčné vzdelávanie všetkých vekových kategórií. Svojím pôsobením sme sa vpísali do každodenného života Nitry. Niet azda takej nitrianskej rodiny, z ktorej by aspoň niekto E – KU nenavštevoval.


Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk