Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Súkromná jazyková škola E - KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre je  oprávnená prijímať vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Rodič ako zákonný zástupca žiaka vo veku do 18 má právo rozhodnúť, v ktorom vzdelávacom zariadení, resp. škole jeho dieťa VP odovzdá. Naša škola bude prijímať vzdelávacie poukazy do 25.9.2020 (piatok).


V piatok 18.9.2020 sa bude konať posledný, tzv. doplňujúci zápis do jazykových kurzov, a to v čase od 14.00 do 17.00 h. Účastníci zápisov sú povinní používať rúško. Odporúčame si priniesť vlastné pero. Okrem iného poskytneme informácie o jazykových skúškach, ktoré E - KU ako autorizované centrum vykonáva. Ide o skúšky Cambridge English, TOEFL, skúšky Goetheho inštitútu a štátne jazykové skúšky.
Účastníci skúšok B2 Fist (FCE) a C1 Advanced (CAE), ktoré sa konajú vo štvrtok a piatok (27. a 28.8.2020), sú povinní si priniesť so sebou rúška a mať ich nasadené ich po celú dobu skúšky.
Rúška si teba nasadiť už pred vstupom do budovy a takisto ich odložiť až po opustení budovy. Na skúšku si účastníci prinesú vlastné pero.
Na všetky prezenčné zápisy, ktoré sa konajú v auguste a septembri 2020 sa vyžaduje, aby záujemcovia použili rúška, a to už od vstupu do budovy. Týka sa to aj sprevádzajúcich osôb. Rúško treba mať správne nasadené (aj na nose!). Odporúčame si priniesť vlastné pero. Vopred ďakujeme za zodpovedný prístup.

Vedenie E - KU Inštitútu JaIK oznamuje termíny zápisovdo zimného semestra v novom šk. roku 2020/2021, ktoré sa budú konať vždy v čase od 14.00 do 17.00 h.
August: 26., 27., 28.
September: 2. (od 9.30 do 17.00), 3., 4.
Zápisy sú určené pre deti, mládež a dospelých.  Deti zapisujeme vo veku od 5 rokov.
Záujemcovia od 14 rokov a vyššie môžu využiť aj online zápisy v AJ, NJ, RJ, TJ, ŠJ, FJ.


Kvôli dovolenke je zatvorené do piatka 31. júla. Od pondelka 3. augusta 2020 nás opäť môžete navštíviť v platnom režime počas školských prázdnin - viac
Už 12. júla je uzávierka na augustové termíny cambridgeských skúšok v E - KU. Na skúšku C1 Advanced CAE - 28.8. a na B2 First (FCE) - 27.8.2020. Prihlásiť sa môžete aj online. Po uvedenom termíne uzávierky sa dá prihlásiť za príplatok počas tzv. neskorej registrácie od 13.7. do 20.8. Skúšky C1 a B2 patria k najfrekventovanejším skúškam.
Prihlášky na C1 - tu
Prihlášky na B2 - tu

Vedenie E - KU Inštitútu JaIK vyhlásilo najlepších žiakov za šk. rok 2019 / 202O. Srdečne blahoželáme!
Súčasne vedenie rozhodlo o tom, že v tomto šk. roku ocenenie Skokan roka za mimoriadne zlepšenie v dosiahnutých výsledkoch žiakov udelené nebude. Toto rozhodnutie ovplyvnili mimoriadne okolnosti s prechodom na online výučbu. 

Najlepší žiaci v šk. r. 2019 / 2020

Zapísané v poradí:  meno žiaka / skupina / vyučujúci

 • Dávid Benc, dE-1.A (Mgr. Šupinová)
 • Egon Grznárik, dE-2.A (Mgr. Šupinová)
 • Michal Talian, dE-2.D (Mgr. Šupinová)
 • Michal Rubeš, dE-2.K (Mgr. Markusková)
 • Kristína Sládeková, dE-2.G (Mgr. Šupinová)
 • Kay Felix Kratochvíl, dE-3.A (Mgr. Markusková)
 • Hanka Jánošíková, dE-3.D (Mgr. Horváthová)
 • Hanka Zabáková, dE-3.G, (Mgr. Čechová)
 • Michal Ostertag, dE-3.H (Mgr. Markusková)
 • Lívia Sádecká, dE-3.I (Mgr. Štrba)
 • Stella Katarína Kovalčík, dE-4.A (Mgr. Šupinová)
 • Michal Majka, dE-4.C (Mgr. Horváthová)
 • Luong Duc Tiendat, dE-4.D (Mgr. Šupinová)
 • Jakub Sloboda, dE-4.G (Mgr. Molnárová)
 • Tomáš Novotný, dE-5.A (Mgr. Horváthová)
 • Lea Kyžňanská, dE-5.C (Mgr. Markusková)
 • Tamara Miháliková, dE-5.D (Mgr. Čechová)
 • Tereza Štítová, dE-5.G (Mgr. Horváthová)
 • Nina Jantošková, dE-5.K (Mgr. Šupinová)
 • Adriana Palenčíková, dE-6.A (Mgr.Beňušová)
 • Zuzanna Pycz, dE-7.A (Mgr. Čechová)
 • Rebeka Czellerová, dE-7.E (Mgr. Markusková)
 • Dianka Moravčíková, dE-7.K (Mgr. Čechová)

Koncoročné certifikáty a osvedčenia budú vydávané žiakom, študentom, resp. ich rodičom na štud. oddelení (4. p.) v týchto termínoch:
- 30. júna od 10.00 do 16.00 h alebo
- 1. júla od 10.00 do 17.30 h.
Súčasne budú odovzdávané aj diplomy pre najlepších žiakov a SKOKANOV ROKA, t.j. žiakov, ktorí počas šk. roka 2019/2020 dosiahli najvýraznejšie individuálne zlepšenie v cudzom jazyku. Všetkým úspešným držiteľom certifikátov a diplomov srdečne blahoželáme!
Upozornenie: Obedňajšia prestávka je v čase od 12.30 do 13.00 h.

V uplynulých dňoch bola ukončená elektronická registrácia pre súčasných poslucháčov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu cudzieho jazyka v novom školskom roku 2020/2021. Zaregistrovaným poslucháčom sú zasielané elektronické faktúry na úhradu školného. Uzávierka úhrady je vždy k 31. júlu. Výška školného sa nezmenila. V prípade, že ste sa z akýchkoľvek dôvodov nezaregistrovali, kontaktujte sa so štud. oddelením: Mgr. Ž. Zorvanová, 037 / 6542 456, e-mail: eku.os@eku.sk.
Termín úhrady je nutné dodržať kvôli plynulej organizácii nového šk. roka. Neuhradené školné sa považuje za uvoľnené miesto pre prijímanie nových záujemcov o jazykové štúdium. Ďakujeme za porozumenie.


E - KU Inštitút JaIK ako zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy prijal opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID 19. Tieto opatrenia sa týkajú vykonávania jazykových skúšok v šk. roku 2019/2020 s platnosťou od 15. 4. 2020 a sú v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020.


Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk