Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Tento týždeň sme ukončili školský rok 2021/22. (Vyučovanie prebieha len v niektorých skupinách, ktoré si nahrádzajú vyučovacie hodiny.) Najlepším poslucháčom boli udelené diplomy. Každý, kto splnil podmienky, dostal certifikát o ukončení ročníka. Všetkým našim  poslucháčom a klientom E - KU ďakujeme za dôveru a želáme pekné prežitie prázdnin a dovoleniek.
Oznam pre našich súčasných poslucháčov:
Do 2.6.2022 (vrátane) bude v E - KU prebiehať elektronická registrácia poslucháčov, ktorí majú záujem o pokračovanie v štúdiu cudzieho jazyka v novom školskom roku 2022/2023 (1. polrok/zimný semester). Ďalšie informácie ohľadom registrácie boli zaslané zo študijného oddelenia formou e-mailu. Ďakujeme za dodržanie termínu.
Vďaka zlepšujúcemu sa vývoju epidemickej situácie je v súčasnom období ŠKOLSKÝ SEMAFOR pozastavený. Aktuálne informácie a usmernenia
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
Vedenie E - KU oznamuje prvý termín prezenčných zápisov do jazykových kurzov v šk. roku 2022/2023.  Zápis sa bude konať v stredu 22. júna 2022, a to v čase od 14.00 do 17.00 h. Termín odporúčame predovšetkým žiakom predškolského a školského veku. Deti musia prísť v sprievode rodiča.
Viac o prezenčnom a online zápise nájdete tu - klikni.
V piatok 22. apríla 2022 sa konajú štátne jazykové skúšky. Všetci kandidáti, ktorí uspeli v písomnej časti, dostali na ústnu časť skúšky pozvánku s potrebnými pokynmi. Upozorňujeme, že pred skúškou treba prísť skôr kvôli kontrole totožnosti, to znamená o 7.30 h. Nezabudnite si priniesť občianske preukazy.
Dňa 5. apríla 2022 bol otvorený kurz slovenského jazyka pre ukrajinských odídencov v Kolíňanoch. Kurz iniciovala pani Zuzana Holeková, vedúca skautského oddielu, ktorá oslovila E - KU Inštitút  JaIK. Bolo prijaté rozhodnutie, že E - KU zabezpečí jazykové vzdelávanie na vlastné náklady. Na tento účel obec poskytne svoje priestory. 
Vo štvrtok 31. marca 2022 je uzávierka na štátne jazykové skúšky (tento termín sa vzťahuje aj na úhradu poplatku za skúšku). E - KU Inštitút je oprávnený tieto skúšky vykonávať od roku 1999. Na skúšky sa dá prihlásiť aj online.
Viac informácií o štátniciach nájdete na našej webovej stránke.


V stredu 30. marca 2022 je E - KU Inštitút JaIK vysunutý v Prešove v sídle spoločnosti UNIQA GSC. Zamestnanci tejto spoločnosti absolvujú skúšky z nemeckého jazyka, ktoré vedú k získaniu medzinárodných certifikátov GOETHE-ZERTIFIKAT. Skúšky sa konajú na jazykovej úrovni B2 a C1. E - KU Inštitút JaIK bol prvý neštátnym skúškovým centrom Goetheho inštitútu na území bývalého Československa.
Pre poslucháčov z Jazykovej školy, Golianova 68, Nitra pripravil E - KU Inštitút JaIK osobitné termíny na skúšky Cambridge English. Skúšky sa budú konať v priestoroch gymnázia. Upozornenie: Tieto termíny nie sú určené pre širšiu verejnosť! Poslucháči z uvedenej školy sa môžu prihlásiť na webovej stránke E - KU, ako aj uhradiť poplatok za skúšku. Linky:
  • Prihláška na skúšku Cambridge English First B2 for Schools - Paper-based - TU!
  • Prihláška na skúšku Cambridge English Advanced C1- Computer-based - TU!

V piatok 11.3.2022 E - KU Inštitút vyhlásil na pracovnom online mítingu skúškových prípravných centier NAJAKTÍVNEJŠIE PRÍPRAVNÉ CENTRUM za uplynulý školský rok 2020/2021. Stalo sa ním Gymnázium Jána Hollého v Trnave. Počas uvedeného šk. roka bola preferovaným jazykom angličtina so skúškami Cambridge English a štátne jazykové skúšky - všetky na úrovni C1.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk