Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Vedenie E - KU Inštitútu JaIK vyhlásilo najlepších žiakov za šk. rok 2019 / 202O. Srdečne blahoželáme!
Súčasne vedenie rozhodlo o tom, že v tomto šk. roku ocenenie Skokan roka za mimoriadne zlepšenie v dosiahnutých výsledkoch žiakov udelené nebude. Toto rozhodnutie ovplyvnili mimoriadne okolnosti s prechodom na online výučbu. 

Najlepší žiaci v šk. r. 2019 / 2020

Zapísané v poradí:  meno žiaka / skupina / vyučujúci

 • Dávid Benc, dE-1.A (Mgr. Šupinová)
 • Egon Grznárik, dE-2.A (Mgr. Šupinová)
 • Michal Talian, dE-2.D (Mgr. Šupinová)
 • Michal Rubeš, dE-2.K (Mgr. Markusková)
 • Kristína Sládeková, dE-2.G (Mgr. Šupinová)
 • Kay Felix Kratochvíl, dE-3.A (Mgr. Markusková)
 • Hanka Jánošíková, dE-3.D (Mgr. Horváthová)
 • Hanka Zabáková, dE-3.G, (Mgr. Čechová)
 • Michal Ostertag, dE-3.H (Mgr. Markusková)
 • Lívia Sádecká, dE-3.I (Mgr. Štrba)
 • Stella Katarína Kovalčík, dE-4.A (Mgr. Šupinová)
 • Michal Majka, dE-4.C (Mgr. Horváthová)
 • Luong Duc Tiendat, dE-4.D (Mgr. Šupinová)
 • Jakub Sloboda, dE-4.G (Mgr. Molnárová)
 • Tomáš Novotný, dE-5.A (Mgr. Horváthová)
 • Lea Kyžňanská, dE-5.C (Mgr. Markusková)
 • Tamara Miháliková, dE-5.D (Mgr. Čechová)
 • Tereza Štítová, dE-5.G (Mgr. Horváthová)
 • Nina Jantošková, dE-5.K (Mgr. Šupinová)
 • Adriana Palenčíková, dE-6.A (Mgr.Beňušová)
 • Zuzanna Pycz, dE-7.A (Mgr. Čechová)
 • Rebeka Czellerová, dE-7.E (Mgr. Markusková)
 • Dianka Moravčíková, dE-7.K (Mgr. Čechová)

Koncoročné certifikáty a osvedčenia budú vydávané žiakom, študentom, resp. ich rodičom na štud. oddelení (4. p.) v týchto termínoch:
- 30. júna od 10.00 do 16.00 h alebo
- 1. júla od 10.00 do 17.30 h.
Súčasne budú odovzdávané aj diplomy pre najlepších žiakov a SKOKANOV ROKA, t.j. žiakov, ktorí počas šk. roka 2019/2020 dosiahli najvýraznejšie individuálne zlepšenie v cudzom jazyku. Všetkým úspešným držiteľom certifikátov a diplomov srdečne blahoželáme!
Upozornenie: Obedňajšia prestávka je v čase od 12.30 do 13.00 h.

V uplynulých dňoch bola ukončená elektronická registrácia pre súčasných poslucháčov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu cudzieho jazyka v novom školskom roku 2020/2021. Zaregistrovaným poslucháčom sú zasielané elektronické faktúry na úhradu školného. Uzávierka úhrady je vždy k 31. júlu. Výška školného sa nezmenila. V prípade, že ste sa z akýchkoľvek dôvodov nezaregistrovali, kontaktujte sa so štud. oddelením: Mgr. Ž. Zorvanová, 037 / 6542 456, e-mail: eku.os@eku.sk.
Termín úhrady je nutné dodržať kvôli plynulej organizácii nového šk. roka. Neuhradené školné sa považuje za uvoľnené miesto pre prijímanie nových záujemcov o jazykové štúdium. Ďakujeme za porozumenie.


Vedenie E - KU Inštitútu JaIK oznamuje prezenčný zápis do zimného semestra v novom šk. roku 2020/2021, ktorý sa bude konať v stredu 24. júna 2020 v čase od 14.00 do 17.00 h. Zápisy sú určené pre deti, mládež a dospelých.  Deti zapisujeme vo veku od 5 rokov.
Záujemcovia od 14 rokov a vyššie môžu využiť aj online zápisy v AJ, NJ, RJ, TJ, ŠJ, FJ.


Do 8. 6. 2020 sa môžu záujemcovia prihlasovať na skúšku Goethe-Zertifikat C1 z nemeckého jazyka, ktorá sa bude konať v termíne 11. 6. 2020 (písomná časť). Ústna časť bude prebiehať 19. 6. 2020. Skúška Goethe-Zertifikat C1 sa uznáva na univerzitách v nemecky hovoriacich krajinách, čo je podporené aj medzištátnymi dohodami. Takisto je vyžadovaná od zahraničných lekárov, ktorí chcú v týchto štátoch pracovať. Certifikáty sú požadované ako doklad o znalosti nemčiny aj v mnohých firmách a orgánoch EÚ. E - KU Inštitút ako akreditované skúškové centrum Goetheho inštitútu vykonáva tieto skúšky vo vlastnej "réžii" už 25 rokov. Kliknite na prihlášky.
Oznamujeme všetkým poslucháčom našej Súkromnej jazykovej školy, že aj po 1. júni 2020 pokračujeme vo výučbe dištančnou formou.  Toto naše rozhodnutie súvisí a je v zhode s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 22. mája 2020. Jazykové skúšky sa budú konať v termínoch, ako boli pôvodne naplánované.
Ukončenie školského roka 2019/2020 bolo pôvodne stanovené na 10. júna pre skupiny s rozvrhom PONDELOK/STREDA a na 16. júna 2020 pre skupiny  s rozvrhom UTOROK/ŠTVRTOK (ostatné alternatívy rozvrhu nájdete na webovej stránke - pozri.)  Vzhľadom na krátke prerušenie vo výučbe bude tento termín  posunutý, aby sme dodržali určený počet vyučovacích hodín. Každý vyučujúci oznámi nový termín ukončenia šk. roka svojim žiakom a študentom osobitne, pretože medzi skupinami môžu byť malé odchýlky. V každom prípade sa ukončí školský rok do konca júna 2020.
Registrácia. V prvej polovici júna spustíme elektronickú registráciu pre poslucháčov jazykovej školy, ktorí sa chcú zapísať do ďalšieho školského roka 2020/2021. Predtým vás oboznámime s detailami, ktoré sú dôležité pre organizáciu nového šk. roka.
Predĺžili sme termíny uzávierok na skúšky z angličtiny pre deti. Ide o renomované skúšky Cambridge English, ktoré sa budú konať 12. 6. 2020. Rodičia môžu prihlasovať svoje deti online do 29. 5. 2020, a to konkrétne na skúšky A1 MOVERS (pre žiakov vo veku 8 - 11 rokov) a  A2 FLYERS (pre deti vo veku 9 - 12 rokov). Skúšky sú pre deti veľmi povzbudzujúce z dlhodobého hľadiska. Pri skúške zdolávajú primerane ťažké "jazykové" prekážky, ktorými sú pre ne dôverne známe jednoduché komunikatívne situácie. V nich majú možnosť prejaviť svoje jazykové zručnosti a kompetencie. Na základe našich dlhodobých skúseností  môžeme potvrdiť, že pocit z úspechu po absolvovanej skúške je pre malých "angličtinárov" neoceniteľný a mimoriadne povzbudzujúci.

Poznámka: Skúšky STARTERS sú už teraz obsadené, preto sme v tomto prípade uzávierku nepredĺžili.

Online prihlášky na skúšky A1 MOVERS - TU!
Online prihlášky na skúšky A2 FLYERS - TU!
E - KU Inštitút JaIK ako zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy prijal opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID 19. Tieto opatrenia sa týkajú vykonávania jazykových skúšok v šk. roku 2019/2020 s platnosťou od 15. 4. 2020 a sú v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020.


University of Cambridge oznámila, že nepožaduje vyššie poplatky za skúšky v období máj - jún, pokiaľ sa kandidáti prihlásia počas tzv. neskorej registrácie. V praxi to znamená, že všetky jazykové skúšky Cambridge English budú za identickú cenu, ako keby sa kandidát prihlásil v riadnom termíne. Pojem NESKORÁ REGISTRÁCIA je dlhodobo známy a spája sa s vyššou cenou za skúšky, pretože si vyžadujú osobitné spracovanie. Skúšky Cambidge - kliknite!

V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bude v období od 16. do 27. marca 2020 prerušené vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v SR. Toto opatrenie sa týka aj E – KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre ako zriaďovateľa súkromnej jazykovej školy. O ďalšom vývoji budeme informovať.


Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk