Back Vyhodnotenie
 • Cialis diet pills
 • Online viagra is it legal
 • Generic cialis pills western open
 • Safe viagra usa
 • Viagra muscle fatigue
 • Www viagra free sample
 • Fda cialis brand
 • Buying viagra in spain
 • Using viagra for recreational use
 • Buy kamagra jelly cheap
 • Viagra pill box
 • Viagra price discount
 • Best viagra prices online
 • 

  Vyhodnotenie súťaže Slovo roka generácie gYmpar 2015

  • PDF

  Pri  príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. 9.) vyhlásil E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre XI. ročník tradičnej súťaže o najzaujímavejšie slovo roka. Na rozdiel od uplynulých rokov súťaž prebieha len v slovenskom jazyku so špecifickým zameraním na študentský slang nitrianskych gymnazistov "Párovčanov". Cieľom súťaže bolo podnietiť žiakov, aby sa zamysleli nad jazykom ako živým fenoménom, ktorý sa neustále mení a vyvíja. Súťaž prebiehala od 24. 9. do 7. 10. 2015.

  Súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej časti súťaže boli slová uvedené vopred na formulári. V druhej časti žiaci sami navrhovali  slová, ktoré mali byť typické pre jazyk gymnázia. Súťaž sa v tejto časti presunula na internet. Podľa frekvencie jednotlivých slov sa pripravil zoznam a žiaci mohli  hlasovať online.

  Výsledky: 1. časť

  1.  hejtovať  (140 hlasov)

  2.  selfie (102 hlasov)

  3.  vyhajpovaný (81 hlasov)

  Výsledky: 2. časť

  1. heteš (28 hlasov)

  2. páska (13 hlasov)

  3. Čudný (8 hlasov)

  Slovo hejtovať sa stalo celkovým víťazom súťaže! Získalo najviac hlasov – 140.  (Slová z 2. časti nedosiahli takýto vysoký počet hlasov.)

  Odmenení žiaci  (boli vybraní žrebovaním):
  1.    Marcela Nogová, 3.B
  2.    Miloš Sádovský, 1.B
  3.    Simona Jakubovská, 6.OG
  4.    Pavol Žáčik, 2.B
  5.    Natália Šuchterová, 2.E

  Blahoželáme!

  Vieš, že...?

  Generácia Y je pojem, ktorý sa prvý raz objavil v auguste 1993 v magazíne Advertising Age, pričom opisoval generáciu detí narodených v rokoch 1985 až 1995. Dnes už často označuje aj generáciu narodenú medzi rokmi 1976 až 2000. Generácia Y sa chápe ako nasledovník generácie X a generácie MTV. Objavili sa aj pokusy označiť túto generáciu po anglicky ako Millennials alebo ako internetová generácia ("iGen") a dať jej názov podľa kľúčových udalostí a trendov, ktoré sa jej týkajú. V súčasnosti sa pojem teší veľkej poplularite medzi maldými ľuďmi. (Zdroj:Wikipedia.)

  Slang je vrstva nespisovných vyjadrovacích prostriedkov použ. istými spoločenykými, záujmovými ap. skupinami: lekársky, poľovnícky, vojenský, študentský, profesionálny... (Zdroj: Krátky slovník slovenského jazyka.)

  Angličtina je dnes celosvetovým jazykom a práve z angličtiny pochádza množstvo slangových výrazov. Slováci si tieto pôvodne anglické výrazy prispôsobujú. Pri písaní zjednodušujú pôvodný pravopis alebo pridávajú slovenské prípony k anglickým slovám.

  Študentský slang  je jeden z najstarších a najbohatších slangov.

  Význam slangových slov, ktoré boli vybrané do 1. časti súťaže:

  1.    zadrieť - podpichnúť, podkušiť niekoho, vtipne komentovať
  2.    hejtovať  - nemať niekoho rád, nenávidieť, z AJ                 
  3.    tagnúť  - niekoho / niečo  označiť, pojem z internetu, z AJ            
  4.    haluz - označuje zábavu, prekvapenie...
  5.    hipsterina – všetko, čo súvisí so štýlom hipsterov. Hipsteri sú nekonvenční ľudia, príslušníci subkultúry, ktorí sa obliekajú a správajú alternatívne. Robia veci inak, ako je obvyklé, z AJ
  6.    fejk - neg. napodobnenina, z AJ
  7.    bajkovať - bicyklovať sa, z AJ
  8.    swag – mať svoj osobitý štýl, z AJ    
  9.    škule – okuliare
  10.    lúzer - človek, ktorému sa v nejakej oblasti nedarí, z AJ
  11.    selfie - autoportét realizovabý pomocou mobil. telefónu, resp. fotoaparátom, z AJ
  12.    vyhypovaný / vyhajpovaný -  byť niečím nadšený, zaujatý

  Význam slangových slov, ktoré sa umiestnili na prvých miestach:

  1. heteš -  dosť významovo rozporuplné slovo. Žiaci uvádzali rôzne významy, najviac zhôd sa dosiahlo pri interpretácii, že ide o "drzého a rozmaznaného chlapca". Predobrazom je 15-ročný  Jožko z TV relácie. Chlapec má okrem talentu na varenie a hudbu tiež  rozprávačský talent.

  2. páska - študent použije v situácii, keď sa niečo vyvíja negatívne. Napríklad: "Ideš do kina?" Odpoveď: "Páska..." To znamená, že nemôžem z nejakého nepríjemného dôvodu.

  3. Čudný - skrátený názov pre nitriansky "pub".

                                  

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt