Back Prípravné kurzy na skúšky
 • Cialis free pills
 • Generic viagra brands india
 • Generic viagra history
 • 50 mg viagra on
 • Online viagra is it real
 • Viagra genuine cheap
 • Viagra spam email virus
 • Viagra muscle weakness
 • Buying viagra on line is it safe
 • Propecia singapore price
 • Whats viagra pills
 • Cialis brand online
 • 

  Prípravné kurzy na skúšky

  • PDF

   Využite bohatú ponuku prípravných kurzov namedzinárodné a štátne jazykové skúšky,  ktoré vám E - KU ako jediné v Nitre ponúka v takej bohatosti!. E – KU Inštitút JaIK je najväčším držiteľom jazykových licencií v SR. To znamená, že má oprávnenie aj tieto skúšky vykonávať. Z angličtiny ide o skúšky TOEFL, Cambridge English,štátnice B2, C1-C2 a C2. Z nemčiny sú to skúšky Goetheho inštitútu a štátnice B2, C1-C2 a C2. Z  taliančiny, španielčiny, francúzštiny a ruštiny je možné vykonať štátne jazykové skúšky (základná, všeobecná). Štátne jazykové skúšky vykonávame aj zo slovenského jazyka, takisto aj skúšky ECL.

   E - KU ponúka teda kvalifikovanú prípravu na skúšky a  absolvovanie týchto  skúšok v E - KU. Toto spojenie je jedinečnou výhodou pre študenta, pretože vie, že sa pripravuje v profesionálnom prostredí pod vedením vyškolených kvalifikovaných pedagógov. Práve jedinečnosť tohto spojenia robí z E -  KU lídra v SR v oblasti jazykových skúšok.

    Prípravné kurzy

    Prípravné kurzy na jazykové skúšky, ktoré vedú k úspešnému získaniu certifikátov, majú v našom inštitúte dlhoročnú tradíciu. Súčasťou prípravných kurzov sú rôzne  vzorové testy a modelové situácie. Kliknite!

    Prípravné kurzy na Cambridge
    Prípravné kurzy na TOEFL
    Prípravné kurzy na skúšky Goetheho inštitútu
    Prípravné kurzy na štátnice (AJ)
    Prípravné kurzy na štátnice (NJ)
    Prípravné kurzy na ECL (slovenčina pre cudzincov)

   Diskusné fórum

   Téma tohto mesiacia

   E-KU Tendenciometer

   Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

   Fotogaléria


   E-KU fotoobjektívom

   Online slovníky


   K učebniciam, ktoré používame v E - KU

   Súťaže


   Slovo roka 2015
   Tradícia súťaže od roku 2004

   KONTAKTUJTE NÁS

   Kontakt