Back Úvodné novinky Novinky a zaujímavosti
 • Cialis get free sample
 • Viagra online overnight delivery
 • Levitra online vardenafil
 • Herbal viagra largo fl
 • Australia viagra legal
 • Cialis order online no prescription
 • Buy viagra canada no prescription
 • Viagra order
 • Over the counter viagra in canada
 • Cialis oral uses
 • Cheapest kamagra
 • Best online pharmacy for viagra
 • Branded viagra best uk prices
 • Viagra 100mg stories
 • Natural viagra pomegranate
 • 

  Novinky a zaujímavosti

  • PDF

  Od šk. roku 2015 / 2016 E - KU upozorňuje na tieto novinky, resp. zaujímavosti vo svojej činnosti.  U dospelých sme realizovali prechod na nový model rozvrhu. Namiesto výučby 2-x týždenne sme zaviedli výučbu 1-x týždenne v trojhodinovom bloku (=3 vyuč.  hodiny).  Dôvody? Problematiku sme sledovali niekoľko rokov. Väčšinou z kurzov odchádzajú osoby, ktoré ako dôvod uvádzajú časovú zanerpázdnenosť. Vieme, že metodicky to nie je správne, ale problém sme už dlhšie nemohli obchádzať a o.i. táto skupina prevažuje nad tou "druhou". U detí a teenagerov sa naďalej vyučuje 2-x týždenne.

  Novinky a zaujímavosti.  Najviac je ich zo slovenčiny pre cudzincov.)

  • Slovenčina pre cudzincov (okrem bežných kurzov):
  1. Slovenčina pre ukrajinských a rusky hovoriacich lekárov
  2. Medzinárodná skúška ECL zo slovenčiny pre cudzincov
  3. Štátna jazyková skúška zo slovenčiny pre cudzincov na úrovni B2, C1/C2
  • Angličtina:
  1. Skúšky Cambridge English počítačovou fomou (computer-based). Stále sme jediné akreditované centrum v SR, ktoré túto modernú formu ponúka. Touto formou môžete absolvovať aj skúšky TOEFL!
  2. Celoročný prípravný kurz na prekladateľskú štátnicu C2. Takisto aj možnosť vykonať "prekladateľskú" štátnicu.
  • Nemčina:
  1. Štipendium na jazykový kurz v Nemecku v Goetheho inštitúte (od 18 rokov) v lete 2016. Všetko zdarma  - len pre študentov E - KU!
  2. Kurzy nemčiny pre lekárov a zdrav. sestry.  Možnosť v  E - KU absolvovať jazykové skúšky Goetheho inštitútu B2, C1, ktoré sú v zdravotníctve požadované nemeckou legislatívou.
  3. Skúšky Goetheho inštitútu z nemčiny pre deti a teenagerov vo veku od 10 do 16 rokov - Fit in Deutsch A1, A2. Hľadáme spolupracujúce školy - ZŚ a SŠ!

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt