Back Úvodné novinky Jazykový program pre vysokoškolákov
 • Original viagra use
 • Cialis the weekender pill
 • Cialis india online
 • Buy viagra uk buy
 • Pink pill female viagra
 • Buy cialis by check
 • Viagra head office canada
 • Kamagra uk delivery
 • Buy viagra manufacturer
 • Viagra usage and dosage
 • Viagra buyer usa
 • Cialis where to buy in canada
 • Viagra wholesale suppliers
 • Buy cialis feedback
 • 

  Jazykový program pre vysokoškolákov

  • PDF

  E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre sa stal v oblasti cudzojazyčného vzdelávania dôležitým partnerom vysokoškolákov. Inštitút aj pre nich systematicky buduje svoj jazykový program – počnúc ponukou medzinárodných jazykových skúšok, prípravných kurzov na skúšky a končiac odbornou jazykovou prípravou.

  1. Keď nie je certifikát ako certifikát

  V praxi existuje veľmi veľa jazykových certifikátov, ktoré sa prezentujú ako to „pravé orechové“. Ale prax zo zahraničia ukazuje, ktoré skúšky sú pre vysokoškoláka naozaj relevantné. E – KU je v tejto téme najkompetentnejšou inštitúciou, pretože ako najväčší držiteľ jazykových licencií zastrešuje medzinárodné jazykové skúšky:

  • Cambridge English - pozri,
  • TOEFL - pozri,
  • skúšky Goetheho inštitútu - pozri,
  •  EC L - oddprúčame pre študentov, ktorí chcú študovať v Maďarsku - pozri,
  • štátne jazykové skúšky - pozri.

  Upozornenie: Uzivierka na štátne jazykové skúšky je  16.9.2016!

  „Som bakalár... Čo mi poradíte?“

  Slovenské univerzity pri ukončení bakalárskeho štúdia uznávajú v každom cudzom jazyku štátnice na úrovni B2, resp. C1. Závisí to od konkrétnej fakulty. Ale ak okrem ukončenia bakalárskeho štúdia sledujete aj iné, „vyššie“ ciele, akými sú napríklad  stáže a štúdium v zahraničí, resp. zamestnanie, rozhodne si vyberte medzinárodné skúšky. Americké  a kanadské univerzity vyžadujú certifikát TOEFL., ale čoraz častejšie sa s touto požiadavkou stretnete aj v Európe.V Európe využijete predovšetkým cambridgeské certifikáty. „Bonbónikom na torte“ je v dnešnej dobe odborná skúška z angličtiny, tzv. skúška BEC – Business  English Certificate. Odporúčame ju študentom ekonomiky, obchodu, manažmentu a marketingu. V nemecky hovoriacich krajinách uspejete s certifikátmi Goetheho inštitútu.“

  2. Prípravné kurzy na jazykové skúšky

  Na každý typ skúšky ponúka E – KU krátke, resp. dlhodobé prípravné kurzy. Napríklad na štátnu jazykovú skúšku na úrovni B2 sa začínajú prípravné kurzy 11.10. 2012. E – KU ako oprávnený subjekt vykonávať všetky uvedené skúšky je zárukou toho, že kurzy vedie odborne vyškolený personál. Ponuka prípravných kurzov - klikni!

  Zápisy pre vysokoškolákov

  Pokiaľ vyoskoškoláci nestihnú riadne prezenčné zápisy, môžu využiť online zápis - klikni!. Študenti - členovia AIESEC majú nárok na 10 % zľavu na prípravné kurzy na jazykové skúšky.

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt