Back Kurzy Taliančina
 • Buy viagra single pills
 • Canadian pharmacy viagra levitra
 • Cheapest kamagra online
 • Cialis liquid where to buy
 • Propecia hair loss price
 • Cialis canadadrugcenter.com
 • Viagra canada toronto
 • Generic viagra when
 • Generic viagra half price pharmacy
 • Buy cialis china
 • Cialis generics review
 • 

  Základný program: 1.- 6. ročník

  Výučba v 1. - 6. ročníku. Vyučuje sa dvakrát, resp. jedenkrát týždenne. Záujemcovia môžu štúdium ukončiť štátnymi alebo medzinárodnými jazykovými skúškami.


  Ročník Level SERR Jazykové certifikáty Rozvrh Začiatok a koniec ZS Začiatok a koniec LS Cena a počet vyuč. hod. / semester Uzávierka
  1. A1 Livello elementare CILS A1

  1 x 3 vyuč. hod.

  (1 - x týžd.)

  Pondelok: 14.9.2015 - 18.1.2016

  Utorok:      22.9.2015 - 2.2.2016

  Streda:      16.9.2015 - 27.1.2016

  Štvrtok:      17.9.2015 - 4.2.2016

  Pondelok: 8.2.2016 -  13.6.2016

  Utorok:      9.2.2016 - 14.6.2016

  Streda:      10.2.2016 - 8.6.2016

  Štvrtok:     11.2.2016 - 16.6.2016

  51 vyuč. hod.   153 €  Max. počet štud. v skup.: 10   
  Noví študenti: podľa
  zápisu - pozri prihláška.

  /

  Pokrač. študenti:
  - v ZS: 31.7.
  - v LS: 15.1.


  2. A2 Livello elementare CILS A2, ECL A2
  3. B1 Livello intermedio CILS UNO - B1, ECL B1
  4. ZŠJS CILS DUE – B2 ZŠJS
  5. B2 Livello avanzato CILS DUE – B2, ECL B2
  6. C1 Livello avanzato VŠJS, CILS TRE C1, ECL C1
  Použité skratky
  - SERR = Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.
  - CILS = Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (medzinárodné certifikáty z talianskeho jazyka pre cudzincov uznané talianskou vládou).
  - ECL = European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages.


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt