Back Pracovné príležitosti
 • Chinese viagra india
 • Viagra sale shop
 • Propecia orders
 • Order levitra online canada
 • Viagra sellers in the uk
 • Generic viagra uk buy
 • Levitra used to treat
 • Buy viagra online with paypal
 • Brand propecia price
 • Cialis 100 mg com
 • 150 mg viagra generic
 • Kamagra oral jelly 100mg
 • Buying viagra from canada no prescription
 • 

  Pracovné príležitosti

  • PDF

  16. 4. 2015

  Učiteľ nemeckého jazyka

  Všeobecné kritériá a podmienky:
  Ukončené VŠ vzdelanie v učiteľskom odbore, prax vítaná.
  Uprednostnení budú uchádzači s aprobáciou s druhým cudzím jazykom.
  Bezúhonnosť. (V prípade prijatia doložiť výpis z RT.)

  Žiadosti sa prijímajú do 29. 5. 2015.

  K žiadosti  treba doložiť profesijný životopis a doklady o vzdelaní.

  Vaše žiadosti  zasielajte na eku@eku.sk

  Poštová adresa:

  E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
  Anatolij Vdovičenko

  Piaristická 2
  949 01  Nitra

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt