Back Kurzy Španielčina
 • Viagra uses of
 • Generic cialis order tadalafil
 • Brand viagra online pharmacy
 • Ed viagra herbal
 • Levitra delivery
 • Cheapest cialis viagra
 • Walgreens cialis 20mg price
 • Buy viagra from the us
 • Annual sales of viagra
 • Viagra for sale 25mg
 • Testosterone viagra pills
 • London viagra for sale
 • 

  Základný program: 1.- 6. ročník

  • PDF

  Výučba v 1. - 6. ročníku. Vyučuje sa dvakrát, resp. jedenkrát  týždenne. Záujemcovia môžu štúdium ukončiť štátnymi jazykovými skúškami, resp. medzinárodnými skúškami.


  Ročník Level SERR Jazykové certifikáty Rozvrh Začiatok a koniec ZS Začiatok a koniec LS Cena a počet vyuč. hod. / semester Uzávierka
  1. A1 Acceso

  1 x 3 vyuč. hod.

  (1 - x týžd.)

  Pondelok: 14.9.2015 - 18.1.2016

  Utorok:      22.9.2015 - 2.2.2016

  Streda:      16.9.2015 - 27.1.2016

  Štvrtok:      17.9.2015 - 4.2.2016

  Pondelok: 8.2.2016 -  13.6.2016

  Utorok:      9.2.2016 - 14.6.2016

  Streda:      10.2.2016 - 8.6.2016

  Štvrtok:     11.2.2016 - 16.6.2016

  51 vyuč. hod. 153 €

   


  Max. počet štud. v skup.: 10

   
  Noví študenti: podľa
  zápisu - pozri prihláška.

  /

  Pokrač. študenti:
  - v ZS: 31.7.
  - v LS: 15.1.


  2. A2 Plataforma ECL A2
  3. B1 Umbral DELE (Nivel inicial), ECL B1
  4. B2 Avanzado ZŠJS
  5. B2 Avanzado DELE (Nivel intermedio), ECL B2
  6. C1 Dominio operativo eficaz VŠJS,
  ECL C1
  Použité skratky
  - SERR = Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.
  - ZŠJS = základná štátna jazyková skúška, VŠJS = všeobecná štátna jazyková skúška.
  - DELE = El Diploma de Español (medzinárodné certifikáty zo španielskeho jazyka).
  - ECL = European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages.


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt