Back Skúšky Štátne jazykové skúšky Španielčina Všeobecná ŠJS/C1
 • Where to buy viagra in cape town
 • Www cialis plus viagra com
 • Propecia cost pill
 • Cialis vilnius
 • Online viagra advertisement
 • Buy viagra easily
 • Best herbal viagra from china
 • Wholesale viagra india
 • Pharmacy viagra uk
 • Using viagra after prostate surgery
 • Viagra young men use
 • Counterfeit viagra in australia
 • 

  Všeobecná štátna jazyková skúška C1/C2

  • PDF

  Všeobecne

  E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie má od roku 1999 oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky. Skúšky spravidla prebiehajú dvakrát ročne (v jesennom a jarnom termíne).
  čítať viac...

  Sylaby

  1. Písomná časť štátnej jazykovej skúšky pozostáva z týchto častí:
  čítať viac...

  Skúšobný poriadok

  Skúšobný poriadok pre štátne jazykové skúšky upravuje obsah a rozsah skúšok, postup pri vykonávaní všetkých druhov štátnych jazykových skúšok v súlade s referenčným rámcom.
  čítať viac...

  VŠJS - Ponuka skúšok a prihlášky


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt