Back Kurzy Slovenčina pre cudzincov Slovenčina pre migrantov
 • Viagra shipping fedex
 • Viagra price cut
 • Levitra online 10 pills
 • Viagra launched uk
 • Buy viagra lebanon
 • Viagra with muse
 • Generic viagra prescription drug
 • 20 mg cialis once a day
 • Viagra available india safe
 • Natural viagra easley sc
 • Viagra professional price
 • Sample of viagra in canada
 • Generic viagra from online canadian pharmacies
 • 

  Slovenčina pre migrantov

  • PDF

  Naše skúsenosti s výučbou slovenčiny špeciálne zameranej na migrantov:

  Migranti z tretích krajín s legálnym pobytom v SR

  • Od marca 2010: Kurzy slovenčiny.
  • Stručný opis: Išlo o projekt Jazyková a interkultúrna príprava štátnych príslušníkov tretích krajín v západoslovenskom regióne (kraje NR, TT, TN, BA). Išlo o viac ako 80 migrantov z tretích krajín s legálnym pobytom na Slovensku. Projekt bol financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín / Solidarita pri riadení migračných tokov.
  • Výstup: Viac ako 80 vzdelávaných migrantov.
  • Osobitosť: Inštitút ako prvý v SR pripravil v takomto rozsahu jazykové vzdelávanie pre migrantov.

  Azylanti z Iraku

  • Od marca 2016 - doteraz: Kurzy slovenčiny.
  • Stručný opis: Vzdelávanie azylantov (vojnových utečencov) z Iraku. Jazyková úroveň: A1 (začiatočníci).
  • Výstup: V procese - vzdelávanie viac ako 100 azylantov.
  • Osobitosť: Inštitút ako prvý v SR pripravil kurzy slovenčiny pre túto špecifickú skupinu - vysoký počet osôb s vysoko diverizfikovanými charakteristikami (veková, sociálna a vzdelanostná rôznorodosť, kultúrne a rodinné väzby, politický kontext v rámci súčasných svetových a domácich pomerov atď.). Vysoká náročnosť jazykovej prípravy pre učiteľov.

  Zahraniční lekári (predovšetkým z Ukrajiny a ďalších postsovietskych republík)

  Vzdelávanie realizujeme s naším Občianskym združením OZ OPEN EYES pri E - KU Inštitúte JaIK  - pozri aktvity OZ.

  • Od 2014 - doteraz: Kurzy slovenčiny.
  • Stručný opis: Kurzy sa zameriavajú na správnosť komunikácie lekára s pacientom zohľadňujúc aj ďalšie potreby a situácie v dennej praxi.
  • Výstup: V procese - vzdelávanie stále prebieha v mnohých mestách SR (pozri mapka nižšie). Doteraz sa jazykových kurzov SJ zúčastnilo cca 80 lekárov.
  • Osobitosť: Inštitút dlhodobo predvídal potrebu riešenia tejto otázky. Z tohto dôvodu participoval aj na projekte so zahraničnými univerzitami Interkultúrna  lekárska komunikácia v Európe  - pozri projekt IMED. V súčasnost je potreba jazykového vzdelávania v predmete Slovenčina ako cudzí jazyk  vysoko aktuálna.

  V prípade záujmu o kurzy slovenčiny si vyžiadajte cenovú ponuku. Kliknite na oranžovú šípku! Ďakujeme.             Vyžiadajte si cenovú ponuku

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt