Back Kurzy Slovenčina pre cudzincov Prípravné kurzy na štátnice
 • Online viagra rx
 • Buying propecia online canada
 • Viagra where to buy in south africa
 • Alternative of viagra india
 • All kamagra uk
 • Kamagra distributors in india
 • Buying viagra germany
 • Viagra antacid tablets
 • 50mg viagra long does last
 • Cialis sales canada
 • Cialis oral user reviews
 • Buy viagra without perscription
 • Viagra aus spanien
 • 

  Prípravné kurzy na štátnice

  • PDF

  Individuálna jazyková príprava na štátne jazykové skúšky - základnú (B2) a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (C1) zo slovenského jazyka.

  Language preparation for State Exams in Slovak

  •     Basic State Language Examination (B2) - intermediate,
  •     General State Language Examination (C1) - advanced.

  Cena individuálneho kurzu - na požiadanie. / Fee of ind. prep. courses - on demand: eku.os@eku.sk

  Termíny štátnych skúšok / dates of exams:

  •   Basic State Language Examination (B2) - intermediate - date,
  •  General State Language Examination (C1) - advanced.- date.

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt