Back Kurzy Slovenčina pre cudzincov Prípravné kurzy na skúšky ECL
 • Cialis online in us
 • Viagra india order
 • Viagra illicit use
 • Kamagra price bangkok
 • Sales of viagra in 2009
 • Cialis online israel
 • Free viagra sample mail
 • Propecia generic manufacturer
 • Viagra canadians no prescription
 • Viagra plantas naturales
 • Levitra generic form
 • 

  Prípravné kurzy na skúšky ECL

  • PDF

  E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre je od roku 2006 sídlom  Regionálneho skúškového centra ECL. Skratka ECL znamená European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (Európske konzorcium pre certifikáciu znalosti cudzích jazykov).

  Naše centrum organizuje skúšky ECL, ktoré predstavujú  prvú medzinárodnú skúšku zo slovenčiny pre cudzincov.

  Systém jazykových skúšok ECL sa zhoduje s Európskym referenčným rámcom pre jazyky a  vypracovali ho známe univerzity a vzdelávacie inštitúcie združené v ECL so zreteľom na jazyky súčasných i budúcich členských štátov EÚ. Viac o skúškach ECL
  Pretože jazykové skúšky ECL testujú osvojené jazykové zručnosti zo všetkých skúšaných jazykov podľa jednotných kritérií a požiadaviek, sú získané osvedčenia v národných i medzinárodných dimenziách navzájom ľahko porovnateľné.

  Výhody skúšok ECL:

  •     získanie bodov pri prijímacích pohovoroch na univerzity,
  •     akceptované potvrdenie jazykových znalostí pri získaní akademického titulu alebo titulu PhD.,
  •     akceptované potvrdenie jazykových znalostí pri hodnotení žiadosti o zahraničné štipendijné pobyty a pracovné povolenia. Uchádzačmi o absolvovanie skúšky ECL sú žiaci stredných škôl, vysokoškolskí študenti, vedeckí pracovníci, doktorandi a predstavitelia rozličných profesií, ktorí potrebujú cudzí jazyk vo svojom odbore. Viac o skúškach ECL - termíny a pod.

  Na skúšky sa môžete pripraviť individuálne  na základe vašich časových možností.

  Vyžiadajte si cenovú ponuku

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt