Back Kurzy Ruština
 • Order real viagra
 • Viagra australia where to buy
 • Viagra tablets in india price
 • Cheap viagra from usa
 • Viagra viruses email
 • Propecia generic 2008
 • Purchasing viagra men
 • Buy generic viagra with no prescription
 • Tadacip 20mg generic cialis
 • Discount viagra or cialis
 • Real viagra where to buy
 • Viagra women buy online
 • Generic viagra online from india
 • 

  Základný program: 1.- 6. ročník

  Výučba v 1. - 6. ročníku. Vyučuje sa dvakrát, resp. jedenkrát týždenne. Záujemcovia môžu štúdium ukončiť štátnymi, resp. medzinárodnými jazykovými skúškami.


  Ročník Level SERR Jazykové certifikáty Rozvrh Začiatok a koniec ZS Začiatok a koniec LS Cena a počet vyuč. hod. / semester Uzávierka
  1. A1

  1 x 3 vyuč. hod.

  (1 - x týžd.)

  Pondelok: 14.9.2015 - 18.1.2016

  Utorok:      22.9.2015 - 2.2.2016

  Streda:      16.9.2015 - 27.1.2016

  Štvrtok:      17.9.2015 - 4.2.2016

  Pondelok:   8.2.2016 -  13.6.2016

  Utorok:         9.2.2016 - 14.6.2016

  Streda:         10.2.2016 - 8.6.2016

  Štvrtok:       11.2.2016 - 16.6.2016

  51 vyuč. hod. 153 €  Max. počet štud. v skup.: 10


   

  Noví študenti: podľa
  zápisu - pozri prihláška.

  /

  Pokrač. študenti:
  - v ZS: 31.7.
  - v LS: 15.1.


  2. A2 ECL A2
  3. B1 ECL B1
  4. B2 ZŠJS, ECL B2
  5. B2
  6. C1 VŠJS, ECL C1
  Použité skratky
  - SERR = Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.
  - ZŠJS = základná štátna jazyková skúška, VŠJS = všeobecná štátna jazyková skúška.
  - ECL = European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages.


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt