Back EKU
 • Cialis canada cost
 • Buy viagra consultation
 • Viagra europe buy
 • Usa viagra tablets
 • Cialis india com
 • Does my husband need viagra
 • Cialis best price online
 • Levitra prices singapore
 • Viagra pills in india
 • Www viagra pills
 • Cialis tadalafil 20 mg 8 tablets
 • Prices for viagra 100mg
 • 25 mg viagra online
 • 

  Všeobecná štátna jazyková skúška C1/C2

  • PDF

  Všeobecne

  E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie má od roku 1999 oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky. Skúšky spravidla prebiehajú dvakrát ročne (v jesennom a jarnom termíne).
  čítať viac...

  Sylaby

  Informácie na Oddelení pre študijné záležitosti a styk s verejnosťou:

  037 /6542 456
  e-mail: eku.os@eku.sk
  čítať viac...

  Skúšobný poriadok

  Skúšobný poriadok pre štátne jazykové skúšky upravuje obsah a rozsah skúšok, postup pri vykonávaní všetkých druhov štátnych jazykových skúšok v súlade s referenčným rámcom.
  čítať viac...

  VŠJS - Ponuka skúšok a prihlášky


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt