Back Prihlášky Jazykové kurzy Nemčina Diagnostické testy z NJ

PDFTlačiť

Diagnostické testy z NJ

Sú určené pre záujemcov o určenie ich individuálnej jazykovej úrovne podľa SERR (Spoločeného európskehe referenčného rámca pre jazyky). SERR rozoznáva 6 jazykových úrovní od začiatočníka (A1)  až po najvyšší stupeň ovládania jazyka na úrovni rodeného hovorcu (C2). Diagnostické testy sa využívajú sa v prípade, keď jednotlivec nevie sám objektívne posúdiť svoje vlastné jazykové zručenosti a kompetencie. Je to dôležité napríklad v situáciách, keď

  •     záujemca zvažuje účasť na jazykových skúškach,
  •     vyžaduje si to zamestnávateľ.

Diagnostické testy slúžia aj pre potreby firiem, resp. ucelených skupín - na objednávku!

Dlžka trvania testu: max 2 hod.

Termín konania: raz mesačne vždy v stredu o 12.00 h.

Tešíme sa na vašu účasť!

Neváhajte s osobným otestovaním: E - KU Inštitút JaIK je najväčším držiteľom jazykových licencií v SR. V E - KU môžete absolvovať jazykové skúšky Cambridge English, TOEFL,  Goetheho inštitútu, City&Guilds, ECL zo slovenčiny pre cudzincov a štátne jazykové skúšky (základnú B2, všeobecnú C1 a špeciálnu prekladateľskú C2).

Opis kurzu a ďalšie dôležité informácie nájdete nižšie - pozri DETAIL.A1 - C2
20.1.2016 / ST 12.00 - 14.00
13.1.2016
2
22.00 €

A1 - C2
17.2.2016 / ST 12.00 - 14.00
10.2.2016
2
22.00 €

A1 - C2
16.3.2016 / ST 12.00 - 14.00
9.3.2016
2
22.00 €

A1 - C2
13.4.2016 / ST 12.00 - 14.00
6.4.2016
2
22.00 €

A1 - C2
18.5.2016 / ST 12.00 - 14.00
11.5.2016
2
22.00 €


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt