Back Online track test
Online track test
Pokyny:
1. Pred vyplnením prihlášky absolvujte jazykový online track test. Dodržiavajte pokyny uvedené v track teste. Je to dôležité, aby sme Vás správne zaradili do ročníka na príslušnej jazykovej úrovni. Test sa otvorí v novom okne.
Test nevyplnia len úplní začiatočníci, ktorí budú automaticky zaradení do skupiny s výučbou angličtiny od elementárnych základov!
2. Vyplňte prihlášku.

Upozornenie! Do prihlášky nezabudnite uviesť výsledok testu. V prípade, že ste absolvovali dva testy, uveďte výsledok, ktorý ste dosiahli z testu na vyššej jazykovej úrovni.

Meno*:
Priezvisko*:
Titul:
Dátum narodenia*:
Miesto narodenia*:
Rodné číslo*:
Školy majú právo spracúvať osobné údaje v súlade so školským zákonom.
Adresa*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón*:
E-mail*:
Povolanie*:
Zamestnávateľ/škola:
Kontakt na jedného z rodičov (uviesť len v prípade neplnoletého študenta)
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa:
E-mail:
Výsledok Vášho track testu (výsledok v %):
Testoval/-a som sa na úrovni (A1-C2):
Máte jazykový certifikát? Ak áno, uveďte jeho názov:
Napíšte nám Vaše požiadavky na zaradenie do kurzu, napr. jazykovú úroveň, ktorú by ste chceli dosiahnuť, resp. o aký certifikát by ste mali záujem, pokiaľ ho potrebujete. (Upozornenie: Naše možnosti sú obmedzené v prípade požiadaviek na rozvrh.)
Po spracovaní Vašej prihlášky Vám bude do 5 dní zaslaná informácia so zaradením do ročníka a uvedením rozvrhu a ceny. Tieto informácie sú súčasťou preddavkovej faktúry, na ktorej bude uvedený dátum splatnosti. Prihláška nadobúda právoplatnosť až po uhradení poplatku do termínu splatnosti faktúry. V prípade nedodržania tohto termínu bude záujemca vyradený z databázy.
Všeobecné právne a obchodné podmienky
Upozornenie! Pokiaľ používate e-mailovú schránku gmail.com, skontrolujte si, prosím, zložku Nevyžiadaná pošta (spam). Môže sa stať, že Vaša prihláška (objednávka) bola doručená do tejto zložky. Ďakujeme.
Doplňte pre E - KU túto užitočnú informáciu:

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt