Back Kurzy Nemčina
 • Natural viagra uk
 • Online viagra uk cheapest
 • Tadalafil cialis uk
 • Cheap kamagra soft tablets
 • Buy kamagra oral jelly cheap
 • Generic cialis pics
 • Cialis daily use reviews
 • Viagra users yahoo
 • Does viagra cause hypertension
 • Generic viagra greece
 • Can girls use viagra
 • 

  Základný program: 1. - 7. ročník (dospelí)

  Výučba v 1. - 7. ročníku. Vyučuje sa jedenkrát týždenne v podvečerných, resp. večerných hodinách, ato tri vyuč. hodiny. Záujemcovia môžu štúdium ukončiť medzinárodnými skúškami Goetheho inštitútu, resp. štátnymi jazykovými skúškami. Po ich úspešnom zvládnutí inštitút vydá absolventovi príslušný európsky jazykový certifikát alebo štátne jazykové vysvedčenie. Študenti nemčiny majú možnosť uchádzať sa o štipendium, ktoré je určené na mesačný jazykový kurz a pobyt v Nemecku.
  Konkurenčná výhoda! E - KU  je autorizovaným Skúškovým centrom Goetheho inštitútu a má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky. To znamená, že  E - KU má obrovské skúsenosti s prípravou na skúšky a v tomto smere je to aj najkompetentnejšia jazyková vzdelávacia inštitúcia. Pod jednpu strechou sa môžete na skúšky pripravovať a aj ich reálne vykonať!
  Odporúčania:
  V 7. ročníku sa záujemcovia môžu prihlásiť do špecializovaného ročníka s prípravou na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku pre odbor prekladateľský. (Absolvovanie skúšky nie je podmienkou účasti v ročníku.)

  U žiakov a teenagerov sa vyučuje dvakrát týždenne.

  Upozornenie:
  Pokiaľ skupiny dospelých navštevujú žiaci SŠ,  môžu využiť vzdelávacie poukazy. Po ich odovzdaní bude žiakom poskytnutá aktuálna zľava na školnom, ktorej výšku oznámi vedenie inštitútu na začiatku šk. roka. Vzdelávacie poukazy - čítať viac a ďalšie zľavy - čítať viac!

  Odporúčania pre záujemcov na  vyššej jazykovej úrovni:

  V 6. ročníku sa záujemcovia môžu prihlásiť do špecializovaného ročníka:
  a) príprava na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku,
  b) príprava na medzinárodné skúške Goetheho inštitútu GZ C1a všeobecná prípravava,

  c) príprava na medzinárodné skúške Goetheho inštitútu GZ C2.

  V 7. ročníku sa záujemcovia môžu prihlásiť do špecializovaného ročníka:
  a) príprava na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku pre odbor prekladateľský,
  b) príprava na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku a cambridgeské (pre tých, ktorí si skúšku netrúfli absolvovať predtým),
  c) tzv. udržiavací kurz (pre tých, ktorí by si naďalej radi udržiavali získanú jazykovú úroveň).

   Začiatok a koniec šk. roka v tabuľke je uvedený pre skupiny dospelých. Prázdniny sú v zhode so štátnym školstvom.

  Ročník Level SERR Jazykové certifikáty Rozvrh Začiatok a koniec ZS Začiatok a koniec LS Cena a počet vyuč. hod. / semester Uzávierka
  1. A1 GZ A1: Start Deutsch 1

  1 x 3 vyuč. hod.

  (1 - x týžd.)

  Pondelok: 14.9.2015 - 18.1.2016

  Utorok:      22.9.2015 - 2.2.2016

  Streda:      16.9.2015 - 27.1.2016

  Štvrtok:      17.9.2015 - 4.2.2016

  Pondelok: 8.2.2016 -  13.6.2016

  Utorok:      9.2.2016 - 14.6.2016

  Streda:      10.2.2016 - 8.6.2016

  Štvrtok:     11.2.2016 - 16.6.2016

  51 vyuč. hod. 153 €  Max. počet štud. v skup.: 10
   
  Noví študenti: podľa
  zápisu - pozri prihláška.

  /

  Pokrač. študenti:
  - v ZS: 31.7.
  - v LS: 15.1.
  2. A2 GZ A2: Start Deutsch 2
  3. B1 GZ B1
  4. B2 ZŠJS,
  GZ B2
  5. C1 GZ C1
  6. C1 VŠJS
  C2 GZ C2: GDS 
  7. C2

  ŠŠJSP

  Použité skratky
  - SERR = Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.
  - ZŠJS = základná štátna jazyková skúška, VŠJS = všeobecná štátna jazyková skúška, ŠŠJSP = špeciálna štátna jazyková skúška pre odbor prekladateľský.
  - Skúšky Goetheho inštitútu: GZ (A1 - C2) = Goethe-Zertifikat (A1 - C2), GDS =  Großes Deutsches Sprachdiplom.


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt