Back Kurzy Nemčina
 • Canadian cialis 20 mg
 • Order generic cialis c o d
 • Is viagra good to use
 • Purchasing viagra over the counter
 • Viagra used bangalore
 • Viagra bangalore buy
 • Online generic viagra from canada
 • Generic propecia tablets
 • Cheap levitra order online
 • Propecia buy price
 • Buy viagra cod
 • Can u buy viagra over the counter in canada
 • 

  Skúškový a certifikátový program

  Prípravné kurzy na medzinárodné skúšky Goetheho inštitútu a štátnice

  E - KU je autorizovaným Skúškovým centrom Goetheho inštitútu. Je to výhoda oproti iným školám, pretože učitelia E - KU sú súčasne vyškolení "examinátori". Preto sú prípravné kurzy naozaj vedené na profesionálnej úrovni. V ponuke sú krátke prípravné kurzy, tzv. crash kurzy zamerané na skúšky Goetheho inštitútu. V kurzoch sa účastníci môžu pripraviť na skúšky  GZ  B1 (Goethe-Zertifikat B2), GZ C1 (Goethe-Zertifikat C1) a GZ C2 (Goethe-Zertifikat C2).  Prípravné kurzy sú odporúčané nielen pre študentov, ale aj pre lekárov a zdravotnícky personál, ktorí chcú pracovať v nemecky hovoriacich krajinách. Na základe legislatívy sú od nich tieto jazykové skúškyv zahraničí aj reálne požadované! Na skúšky sa dá pripravovať aj v jednotlivých ročníkoch počas celého šk. roka.

  V „štátnicových“ kurzoch prebieha intenzívna príprava na základnú štátnu jazykovú skúšku  na úrovni B2 (ZŠJS) alebo všeobecnú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1 (VŠJS). Počas prípravných kurzov sa účastník oboznámi so štruktúrou danej skúšky a modelovými testmi, ale aj „chytákmi“ a situáciami, ktorých sa treba vyvarovať.  Komu nepostačuje tento typ krátkych kurzov, môže sa prihlásiť do príslušného ročníka, kde sa bude na daný typ skúšky pripravovať počas celého šk. roka. V siedmom ročníku prebieha príprava na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku pre odbor prekladateľský.

  Prípravné kurzy na skúšku Goetheho inštitútu

  Prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky

  Ročníková príprava

  Ročníková príprava je takisto vhodná pre prípravu záujemcov o skúšky Goetheho inštitútu a štátne jazykové skúšky:
  4. roč - ZŠJS, GZ B2 / 5. roč. - GZ C1, / 6. roč. - VŠJS, ZOP / 7. roč. - ŠŠJS

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt