Back Kurzy Nemčina Nemčina pre lekárov
 • Cialis products in india
 • Need viagra tablets
 • Generic viagra release
 • Cheapest viagra ever
 • Purchase cialis usa
 • Buy viagra generics
 • Natural viagra wiki
 • Kamagra uk pattaya
 • New cialis rx index
 • Buy propecia for cheap
 • Order cialis from india
 • Cialis cause insomnia
 • 

  Nemčina pre lekárov

  • PDF

  E – KU Inštitút JaIK ponúka pre lekárov odborné jazykové vzdelávanie v nemeckom jazyku. Lekári môžu priamo v E - KU absolvovať aj skúšky Goetheho inštitútu, pretože E - KU Inštitút JaIK je už dvadsiaty školský rok autorizovaným Skúškovým centrom Goetheho inštitútu. Skúšky, resp. certifikáty sú požadované od všetkých zahraničných lekárov, ktorí chcú pôsobiť v nemecky hovoriacich krajinách. Ide predovšetkým o skúšky na jazykovej úrovni B2, tzv. Goethe-Zertifikat B2.
  Ďalšie odporúčania k vzdelávaniu pre lekárov:
  1. Pozrite si na našej webovej stránke termíny skúšok Goetheho inštitútu, resp. aj Prípravné kurzy.
  2. Pozrite sa na stránku projektu www.imed.com a vyberte si nemeckú časť. Ide o medzinárodný projekt o interkultúrnej lekárskej jazykovej komunikácii v Európe "iMED" (2012 - 2014), na ktorom  E - KU Inštitút JaIK aktívne participuje. Na webovej stránke nájdete o. i. videoukážky z nemeckých zdravotníckych zariadení.

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt