Back Kurzy Nemčina
 • Viagra free samples uk
 • Cialis pill information
 • Do you need a prescription for generic viagra
 • Viagra loss of exclusivity
 • Herbal viagra from india
 • Cialis for sale us
 • Viagra herbal india
 • Generic viagra in canada customs
 • Generic viagra generic viagra canadian pharmacy
 • Natural viagra pearl
 • Viagra crushed
 • Viagra shops in london
 • 

  Nemčina

  Všeobecne

  Sekcia nemeckého jazyka (SNJ) sa zameriava na výučbu mládeže a dospelých. Kvalifikovaní učitelia sú zárukou kvality výučby nemčiny. Na jej činnosť pozitívne vplývajú aj také faktory, že E - KU Inštitút JaIK je oprávnený vykonávať štátne jazykové skúšky, medzinárodné skúšky Goetheho inštitútu (ďalej GI) na všetkých jazykových úrovniach a medzinárodné skúšky ECL. To znamená, že všetky tieto skúšky môže uchádzač priamo absolvovať v E - KU. Upozornenie pre lekárov , zdravotné sestry a zdravotnícky personál! Jazykové skúšky GI  sú požadované v Nemecku, resp. nemecky hovoriacich krajinách ako podmienka na výkon povolania v zdravotníctve.

  Naši študenti majú možnosť uchádzať sa v E – KU o štipendium, ktoré je určené na mesačný jazykový kurz v Nemecku.

  Jubileum! V šk. roku 2014 / 2015 oslavujeme 20. školský rok v činnosti nášho skúškového centra Goetheho inštitútu! Bolo to súčasne prvá licencia, ktorá bola udelená neštátnemu vzdelávaciemu zariadeniu v celom Československu!

  Ponuka kurzov

  Pozri submenu.

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt